Keskkonnajaamad

Keskkonnajaamade asukohad ja lahtioleku ajad leiad SIIT.

Järva valla korraldatud jäätmeveo uue perioodi infoõhtu 2. novembril 2023

Järva valla korraldatud jäätmeveo uue perioodi infoõhtu (02.11.2023) videot vaata SIIT

Vastused kordumakippuvatele küsimustele leiab siit.

Juhendid jäätmete sorteerimiseks ja kompostimiseks

Kogumisringid Järva vallas

 

 

 

 Suurjäätmete veoring (07.06, 02.08, 04.10)

 Aia- ja haljastusjäätmete veoring (ajavahemikus 1. aprill kuni 30. november kord kuus, 02.05, 06.06, 04.07, 01.08, 05.09, 03.10, 07.11)

 

Kogumisringidel jäätmete üleandmine on vabatahtlik teenus. Selleks, et teenust saada, tuleb teenuse tellimus esitada ette vähemalt 5 päeva:

 • Telefoni teel 738 6700 või e-kirjaga tartu@keskkonnateenused.ee
 • Tellimuse esitamisel teada anda tellimuse aadress, jäätmete ligikaudne maht kuupmeetrites ja loetelu mida ning mitu eset üle anda soovitakse (haljastusjäätmete puhul, mitu kotti soovitakse üle anda).
 • Kortermajade puhul, kus on toimiv ühistu, tuleb kogumisringide tellimus esitada ühistu poolt.
 • Suurjäätmete vedu on tasuline, aia- ja haljastusjäätmete vedu on tasuta.

Vaata rohkem SIIT

AS Eesti Keskkonnateenused konteinerite hinnakiri alates 01.12.2023

 

Hinnad  koos käibemaksuga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus (€)

Graafikuväline tühjendus (€)

 Kogumismahuti mahtu ületavate jäätmete või kogumismahuti väliste

Tühisõit (€)

Mittenõuetekohaste jäätmete tasu

Mahuti rendihind (€/kuu)

Mahuti müügihind (€/tk)

0,15

Segaolmejäätmed

kogumiskott kuni 150 l

3,20

4,80

4,80

2,99

2,99

X

1,20

0,08

80 l konteiner

1,71

2,56

2,56

1,71

1,71

2,40

54,00

0,14

140 l konteiner

2,99

4,48

4,48

2,99

2,99

2,40

54,00

0,24

240 l konteiner

5,12

7,68

7,68

5,12

5,12

2,40

66,00

0,37

370 l konteiner

7,89

11,84

11,84

7,89

7,89

3,60

114,00

0,66

660 l konteiner

14,07

21,11

21,11

14,07

14,07

8,28

240,00

0,77

770 l konteiner

16,42

24,63

24,63

16,42

16,42

9,48

264,00

1,1

1100 l konteiner

23,46

35,18

35,18

23,46

23,46

11,88

300,00

1,5

1500 l konteiner

31,99

47,98

47,98

31,99

31,99

21,60

1 200,00

2,5

2500 l konteiner

53,31

79,97

79,97

53,31

53,31

28,80

1 620,00

4,5

4500 l konteiner

95,96

143,94

143,94

95,96

95,96

33,60

1 800,00

0,08

Paber ja kartong

80 l konteiner

x

1,71

2,56

1,71

1,71

2,40

54,00

0,14

140 l konteiner

x

2,99

4,48

2,99

2,99

2,40

54,00

0,24

240 l konteiner

x

5,12

7,68

5,12

5,12

2,40

66,00

0,37

370 l konteiner

x

7,89

11,84

7,89

7,89

3,60

114,00

0,66

660 l konteiner

x

14,07

21,11

14,07

14,07

8,28

240,00

0,77

770 l konteiner

x

16,42

24,63

16,42

16,42

9,48

264,00

1,1

1100 l konteiner

x

23,46

35,18

23,46

23,46

11,88

300,00

1,5

1500 l konteiner

x

31,99

47,98

31,99

31,99

21,60

1 200,00

2,5

2500 l konteiner

x

53,31

79,97

53,31

53,31

28,80

1 620,00

4,5

4500 l konteiner

x

95,96

143,94

95,96

95,96

33,60

1 800,00

0,08

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

80 l konteiner

x

1,71

2,56

1,71

1,71

2,40

54,00

0,14

140 l konteiner

x

2,99

4,48

2,99

2,99

2,40

54,00

0,24

240 l konteiner

x

5,12

7,68

5,12

5,12

2,40

66,00

0,15

Segapakendijäätmed

kogumiskott kuni 150 l

0,30

3,20

4,80

2,99

2,99

X

0

0,24

240 l konteiner

0,30

5,12

7,68

5,12

0,30

2,40

66,00

0,37

370 l konteiner

0,30

7,89

11,84

7,89

0,30

3,60

114,00

0,66

660 l konteiner

0,30

14,07

21,11

14,07

0,30

8,28

240,00

0,77

770 l konteiner

0,30

16,42

24,63

16,42

0,30

9,48

264,00

1,1

1100 l konteiner

0,30

23,46

35,18

23,46

0,30

11,88

300,00

1,5

1500 l konteiner

0,30

31,99

47,98

31,99

0,30

21,60

1 200,00

0,15

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed

kogumiskott vähemalt 150 l

0,00

x

4,80

2,99

2,99

x

1,20

0,08

Klaaspakend

80 l konteiner

0,30

1,71

2,56

1,71

0,30

2,40

54,00

0,14

140 l konteiner

0,30

2,99

4,48

2,99

0,30

2,40

54,00

0,24

240 l konteiner

0,30

5,12

7,68

5,12

0,30

2,40

66,00

0,15

Tekstiilijäätmed

kogumiskott kuni 150 l

1,60

x

4,80

2,99

2,99

x

1,2

 

Suurjäätmeted

1m3

10,66

x

x

2,99

10,66

x

x

 

Avalike mahutite asukohad alates 1. detsembrist 2023

 

Uus korraldatud jäätmeveo periood algab Järva vallas 01.12.2023

Jäätmete liigiti kogumise juhend

Liigiti kogumise juhised (üldine)

Liigiti kogumise juhised (biojäätmed, vanapaber ja segaolmejäätmed)

Liigiti kogumise juhised (pakendid)

Miks jäätmevedaja ei tühjendanud minu prügikonteinerit?

 

Jäätmevedaja poolt võidakse jätta teenus osutamata ja rakendada tühisõidutasu järgmistel juhtudel:

Kui jäätmekonteineri ja selle käitlemiseks vajalikud tehnilised nõuded ei ole täidetud.

 • Konteiner peab asuma seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paikneva kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusel, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt. Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavat kaanega varustatud jäätmekonteinerit (kompaktne, terve, puhas, korralikult suletav), mida on võimalik tühjendada tõstemehhanismi abil jäätmeid kokku pressivasse jäätmeveokisse. Standardsete jäätmekonteinerite nõue tuleneb tühjendamisel kasutatavast vabapuistemeetodist, mille käigus haagitakse konteiner jäätmeveoki tõstemehhanismi külge. Eelmainitud meetodil tühjendades ei kuku nõu masina pressi ega purune konteineri koputamisel telje vastu.
 • Jäätmete kogumiseks ei sobi: 750-liitrised ratasteta metallkonteinerid (vana, e. eelmine standard); ümmargused konteinerid; konteinerid, millel puudub tühjendamiseks vajalik ääris konteineri ülemises servas, kuna neid ei saa tühjendada tänapäeval kasutatavate jäätmeveokitega.

Kui veopäeval, millest jäätmevaldajat oli varem teavitatud, ei olnud jäätmekonteinerit määratud kohal.

 • Vedaja tühjendab konteineri veograafikus ettenähtud veopäeval kl 6:00-22.00. Konteiner või jäätmekott peavad olema veopäeval kella 6:00-ks pandud välja nähtavale kohale. Kui prügivedaja konteinerit ei näe, siis ei saa ta seda ka tühjendada.

Kui jäätmevedaja juurdepääs jäätmekonteinerile on takistatud (näiteks ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee, lahtiselt ringi jooksvad kurjad koerad või muud liikumist segavad takistused).

 • Juurdesõidutee konteinerile peab olema piisava kandevõimega, tasane ning talvisel ajal lumest puhastatud nii, et prügiauto vabalt läbi pääseks. Konteineri juures peab olemapiisavalt ruumi jäätmete laadimiseks ning juurdepääs konteinerile olema jäätmevedajale ohutu. Kui konteiner ei ole toodud jäätmeveoki lähima võimaliku peatumiskoha juurde, peab konteineri ka käsitsi teisaldamise tee olema kõva pinnaga ja talvel lumest puhastatud. Prügikasti kaanele kogunenud lumemüts tuleb maha lükata. Tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev.

Kui jäätmekonteineris pole veopäeval üleandmiseks ettenähtud jäätmeid.

Kui olmejäätmete konteineris on sobimatud jäätmed, jäätmed, mis ei vasta selle konteineriga kogutavale jäätmeliigile

 • või sisaldavad tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid, sealhulgas kuuma (temperatuuriga üle 40ºC) tuhka, vedelaid ja mudalaadseid jäätmeid; erikäitlust vajavaid jäätmeid; aineid ja esemeid, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokku pressimist.

 

Siis on jäätmevedajal õigus jätta konteiner tühjendamata ja rakendada tasu tühisõidu eest, mis on võrdsustatav jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega kogumiskonteineri tühjendamise teenustasuga:

kui vedajal tuleb:
 • ratastel teisaldatavat konteinerit transportida jäätmeveokini käsitsi kaugemalt kui 10 meetrit;
 • jäätmeveokiga tagurdada üle 100 meetri, kui jäätmevaldaja juures ümberpööramise võimalus puudub;
 • kui lukustamata konteiner, värav või tõkkepuu tuleb avada käsitsi;
 • kui konteiner on üle-täitunud;
 • kui vedajal tuleb ära vedada kilekotist jäätmemahuti, mis on kahjustatud tema teisaldamist takistaval määral lindude ja/või loomade poolt;
 • kui vedajal tuleb teostada konteineri ümber paiknevate jäätmete ära-vedu, mida ei saa klassifitseerida konteineriväliste juhuslike jäätmete alla.
 
NB! Need on nö mugavusteenused ehk jäätmeveo teenusega seotud lisateenused mida vedaja osutab jäätmevaldajale ainult temaga eelnevalt sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale.
 
Jäätmealast infot, kuidas valla elanik peaks enda tekitatud jäätmete eest hoolt kandma, leiate nii kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast kui ka teile jäätmevedaja poolt saadetud kliendilepingust ja jäätmevedaja veebilehelt.