Kaitseväe pioneerid ehitasid Järva-Jaani silla

24. mai hommikul võis näha Järva-Jaani teeninduskeskuse taga rohkem sagimist ja sõdureid, sest tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) teenistujad alustasid järve äärde viivava silla ehitust.

Tegu on valla ja kaitseväe ühisprojektiga, mille raames soovitakse panustada just nendesse kogukondadesse, kelle territoorium väljaõpet tehakse. Praegune projekt on Kevadtormi raames.

„Kevadtormi käigus tahes tahtmata saab keskkond kahjustada ning elanikkond peab taluma tavapärasest tugevamat lärmi. Seega kaitsevägi annab elanikkonnale panuse tagasi," sõnas pioneerikompanii ülem kapten Raul Reiljan. „CIMIC projekti raames ehitame mitmes kohas sildu. Järva vald soovis vana ja lagunenud silla asemel uut ning otsustasime neile appi tulla. Veel ehitame silla näiteks Anija vallas, et elanikel oleks lihtsam liikuda. Parandame ka veidi pinnast."

„Järva-Jaani silla, mida hellitavalt kutsutakse Õpetajate sillaks, renoveerimist oodati juba pikisilmi," kommenteeris piirkonnajuht Veiko Kurim ja lisas, et Kaitseväega suheldi ka eelmisel aastal, kuid siis jäi asi soiku. „Sarnaseid pakkumisi on varasematel aastatel olnud. Oleme objekte välja käinud ka," täiendas Järva vallavanem Toomas Tammik ja täiendas, et iga kord on välja pakutud sellised objektid, mis annaksid maksimaalselt kasu elanikele. „Sellel aastal idee ja nende võimalused ühtisid."

Eelmine aasta korrastati mitmekesise ning tervikliku elukeskkonna arendamine projekti raames muuhulgas ka Järva-Jaani järve ümbruskonda. Kokku saadi toetust selleks 74 722,43 eurot, kuid projekti kogumaksumus oli 99 629,91 eurot. Järva-Jaanis ehitati mänguväljak ja jõulinnak, tehti grillimiskoht koos varjualuse laua ja pinkidega.  Järve ümbrus sai ka infostendid, pingid ja prügikastid. Toona veel viimase detailina sai paika A-kujuline rannamaja, mis nüüdseks on leidnud ka kohvikupidaja, kes pakub lisaks maitseelamustele ka meelelahutust ja puhke võimalusi. „Järva-Jaani järve ümbrus on viimase aastaga palju muutunud," sõnas Kurim ja lisas, et valla poolt pakutigi just see sild välja seetõttu, et inimesed saaksid võimalikult palju korrastatud rannaala kasutada. Lisaks ootas sild juba ammu parandamist.  

„Meie ehitatud sild peaks kestma mitmekümneid aastaid. Võimalik, et peab vahepeal värvima, kuid kuna kasutatud on metalltalasid, siis peaks silla konstruktsioon kestma vähemalt 100 aastat," lausus Reiljan ja täiendas, et kui tavapäraselt ehitab pioneeripataljon ükstele üpriski lihtsakoelisi sildu, siis Järva-Jaani silla puhul on rõhku pandud ka välimusele. 

Tegu on esimese sellise ühisprojektiga, kuid üle 20 aasta tagasi on Eesti ja USA sõjalise koostöö korras rajatud metallsild Jõekülas Koeru-Tapiku maateel. Sild avati 5. septembril 2000.

Järva vallas on mitmeid piirkondi, kus viiakse läbi väljaõpet ja korraldatakse õppuseid. Näiteks on sellisteks aladeks Ambla ja Reinevere raketibaas ning Vao küla. „Meil on nendega alati olnud hea koostöö. Püüame vastu tulla erinevates situatsioonides. Alati on kõik nende tegevused piirkondades korrektselt läbi viidud ja alad on hiljem korrastatud, mistõttu pretensioone neile pole olnud," sõnas Järva vallavanem Toomas Tammik.

CIMIC projekt tegutseb ka mujal. Näiteks kui tuleb teade, et midagi on ära lõhutud, saabub CIMIC meeskond kohale, tuvastab kahjude ulatuse, lisab selle oma andmebaasi ning saadab pärast õppuse lõppu kohale parandajad, et taastada eelnenud olukord, või leitakse võimalus kahju hüvitada.

Kui vana silda lammutama hakati, selgus, et palgid olid ikka enda aja ära elanud, sest peale astudes läksid need katki. „Seekord on meil tavapärasest rohkem inimesi pioneeripataljonist kaasa võetud," sõnas ja lisas, et üldiselt võtab sellise silla ehitus umbes ühe tööpäeva. Uus sild on ka veidi laiem ehk 1,5 meetrit lai.