Järva vald müüb enampakkumisel kinnistud ja korteriomandid : 1. Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu (registriosa  nr 22060350, katastritunnus 23401:001:0342,...

Järva vald müüb enampakkumisel kinnistud ja korteriomandid

Järva vald müüb enampakkumisel kinnistud ja korteriomandid : 1. Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu (registriosa  nr 22060350, katastritunnus 23401:001:0342,...

Alates 30. septembrist kuni 31. oktoobrini  on avalikul väljapanekul Järva valla üldplaneering . Ootame valla elanikke, ettevõtjaid, kodanikuühenduste esindajaid kaasa rääkima ja esitama...

Järva valla üldplaneeringule on võimalik kaasa rääkida

Alates 30. septembrist kuni 31. oktoobrini  on avalikul väljapanekul Järva valla üldplaneering . Ootame valla elanikke, ettevõtjaid, kodanikuühenduste esindajaid kaasa rääkima ja esitama...

Hanke eesmärgiks on eriplaneeringu objektiks oleva tuulepargi/tuuleparkide asukoha eelvalikute tegemine (selgitada välja kõik võimalikud tuuleparkide asukohad planeeringualal) st teostada tuleb...

Avatud hankemenetlus „Järva valla eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapp“

Hanke eesmärgiks on eriplaneeringu objektiks oleva tuulepargi/tuuleparkide asukoha eelvalikute tegemine (selgitada välja kõik võimalikud tuuleparkide asukohad planeeringualal) st teostada tuleb...

Järva Vallavolikogu liikmed valisid tänasel istungil mitmete kandidaatide seast välja Järva valla kõrgeimate autasude saajad. Järva valla kõrgeima tunnustuse – vapimärgi pälvis SA...

Volinikud valisid välja valla kõrgeimate autasude saajad

Järva Vallavolikogu liikmed valisid tänasel istungil mitmete kandidaatide seast välja Järva valla kõrgeimate autasude saajad. Järva valla kõrgeima tunnustuse – vapimärgi pälvis SA...

Septembri teises vallalehes räägime järvede projektist, toasoojast, tänavavalgustusest, Paide rallist, kogukondlikest tegevustest, noortest sportlastest, ettevõtete käekäigust ja veel paljust...

Ilmus vallaleht

Septembri teises vallalehes räägime järvede projektist, toasoojast, tänavavalgustusest, Paide rallist, kogukondlikest tegevustest, noortest sportlastest, ettevõtete käekäigust ja veel paljust...

22. septembril ei teostatud Lai tn 5 Ambla alevikus asuva segapakendikonteineri tühjendust, kuna konteinerisse oli paigutatud neisse sobimatuid jäätmeid- biojäätmeid ja ehitusjäätmeid. ...

Säästame keskkonda prügi sorteerides

22. septembril ei teostatud Lai tn 5 Ambla alevikus asuva segapakendikonteineri tühjendust, kuna konteinerisse oli paigutatud neisse sobimatuid jäätmeid- biojäätmeid ja ehitusjäätmeid. ...

Järva Vallavolikogu istung toimub 29. septembril 2022 algusega kell 14:00 Koigi Kooli saalis. Päevakord: 1. Järva valla arengukava 2022-2030, 2 lugemine 2. Järva valla...

Täna kell 14.00 Järva Vallavolikogu istung Koigi Kooli saalis

Järva Vallavolikogu istung toimub 29. septembril 2022 algusega kell 14:00 Koigi Kooli saalis. Päevakord: 1. Järva valla arengukava 2022-2030, 2 lugemine 2. Järva valla...

12. oktoobril toimub neljandat korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus "Õpitund 2022". Kutsume sel päeval kõiki täiskasvanuid üles sõltumata asukohast tunni jooksul õppima midagi uut...

Õpitund 2022 registreerumine on alanud!

12. oktoobril toimub neljandat korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus "Õpitund 2022". Kutsume sel päeval kõiki täiskasvanuid üles sõltumata asukohast tunni jooksul õppima midagi uut...

Otsustati anda teenusepakkuja toetust huvitegevuse läbiviimiseks septembrikuust kuni detsembrikuu lõpuni. Toetus antakse Albu Põhikoolile, Aravete keskkoolile, Imavere Põhikoolile, Järva Valla...

Mida arutati ja otsustati Järva Vallavalitsuse istungil 28. septembril?

Otsustati anda teenusepakkuja toetust huvitegevuse läbiviimiseks septembrikuust kuni detsembrikuu lõpuni. Toetus antakse Albu Põhikoolile, Aravete keskkoolile, Imavere Põhikoolile, Järva Valla...

Järva vald sai KredExist lammutamistoetust Pikk tn 64, Järva-Jaani  asuva lagunenud elamu lammutamiseks. Läbi on viidud hange, mille tulemusena on lammutustööde maksumus 23562 eurot...

Järva-Jaanis alustati laguneva hoone lammutamisega

Järva vald sai KredExist lammutamistoetust Pikk tn 64, Järva-Jaani  asuva lagunenud elamu lammutamiseks. Läbi on viidud hange, mille tulemusena on lammutustööde maksumus 23562 eurot...

Katri Krall-Tammik, Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist Alates 1. oktoobrist osutab Eesti Energia riiklikku elektri universaalteenust. See tähendab, et kõik kodutarbijad, sh...

Universaalteenus tagab elektrihinna mõõduka taseme

Katri Krall-Tammik, Eesti Energia AS kommunikatsioonispetsialist Alates 1. oktoobrist osutab Eesti Energia riiklikku elektri universaalteenust. See tähendab, et kõik kodutarbijad, sh...

On teada tõsiasi, et pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, seepärast valmivad toidupiirkond 2022 Järvamaa meeskonna tellimusel video ja -retseptid, mis kannavad just maakonna toiduidentiteeti. ...

Toidupiirkond 2022 Järvamaa valmistab videoretsepte

On teada tõsiasi, et pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, seepärast valmivad toidupiirkond 2022 Järvamaa meeskonna tellimusel video ja -retseptid, mis kannavad just maakonna toiduidentiteeti. ...

Koosolekud toimuvad igal esmaspäeval kell 19.00 Paides Pärnu tn 61.

Anonüümsete alkohoolikute koosolekud Paides igal esmaspäeval

Koosolekud toimuvad igal esmaspäeval kell 19.00 Paides Pärnu tn 61.

Juba pikemat aega on Koigi külas vandaalitsenud väidetavalt kamp noori. Mitmeid kordi on lõhutud ja soditud Koigi mõisapargi suure tiigi ääres olevat grillkoda ja määritud toidujäätmetega,...

Aidake leida Koigis tegutsevaid vandaale

Juba pikemat aega on Koigi külas vandaalitsenud väidetavalt kamp noori. Mitmeid kordi on lõhutud ja soditud Koigi mõisapargi suure tiigi ääres olevat grillkoda ja määritud toidujäätmetega,...

Määrati isikule eestkostja. Määrati isikule muu vajaduspõhise sotsiaalteenusena päevane hooldusteenus. Nõustuti andma nõusolekut olmejäätmete regulaarseks veoks üks kord 12 nädala...

Mida arutati ja otsustati Järva Vallavalitsuse istungil 21. septembril?

Määrati isikule eestkostja. Määrati isikule muu vajaduspõhise sotsiaalteenusena päevane hooldusteenus. Nõustuti andma nõusolekut olmejäätmete regulaarseks veoks üks kord 12 nädala...

Eneli Rohtla   Käes on lehtede langemise aeg ning see toob taas päevakorda küsimuse: mida teha kokku riisutud puulehtedega? Igal sügisel laekub Päästeametile kaebekõnesid...

Lehtede põletamine on igasügisene poleemika

Eneli Rohtla   Käes on lehtede langemise aeg ning see toob taas päevakorda küsimuse: mida teha kokku riisutud puulehtedega? Igal sügisel laekub Päästeametile kaebekõnesid...

Septembris alustas Sotsiaalkindlustusamet teavituskampaaniat „Kuidas sul päriselt läheb? Tule ja räägime sellest.". Kampaaniaga julgustatakse mitteõppivaid ja -töötavaid noori oma eesmärkide...

Julgustame noori riiklike tugisüsteemide abil oma eesmärkide poole pürgima

Septembris alustas Sotsiaalkindlustusamet teavituskampaaniat „Kuidas sul päriselt läheb? Tule ja räägime sellest.". Kampaaniaga julgustatakse mitteõppivaid ja -töötavaid noori oma eesmärkide...

Teisipäeval, 20. septembril kell 11.15 on Kesk-Eesti Tre Raadio eetris taas Järva valla tund. Sedapuhku on saatejuhi Arnika Tegelmanni külalisteks Järva vallavalitsuse arenduse...

Järva valla raadiosaates räägitakse maal elamisest

Teisipäeval, 20. septembril kell 11.15 on Kesk-Eesti Tre Raadio eetris taas Järva valla tund. Sedapuhku on saatejuhi Arnika Tegelmanni külalisteks Järva vallavalitsuse arenduse...

Septembri keskpaigas algasid lammutustööde ettevalmitused Aravete lasteaiahoone objektil. Tööde teostaja on OÜ Terasteenus. Hankelepingu maksumus koos käibemaksuga on 62 244 eurot ....

Aravete lasteaiahoonet lammutatakse stressivabalt ja keskkonnasõbralikult

Septembri keskpaigas algasid lammutustööde ettevalmitused Aravete lasteaiahoone objektil. Tööde teostaja on OÜ Terasteenus. Hankelepingu maksumus koos käibemaksuga on 62 244 eurot ....

Eelnõuga „Aravete asula kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2023 – 2033" saab tutvuda Järva valla kodulehel perioodil 15. kuni 30. september . Ettepanekute esitamise...

Ootame arutama Aravete kaugkütte võrgupiirkonna soojamajanduse arengukava üle

Eelnõuga „Aravete asula kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2023 – 2033" saab tutvuda Järva valla kodulehel perioodil 15. kuni 30. september . Ettepanekute esitamise...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 80