SÜNNITOETUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Sünnitoetus on valla makstav toetus, mille eesmärgiks on osaliselt katta lapse sünniga tekkivad kulud.

Toetus määratakse tingimusel, et toetuse taotlemisel on ühe lapsevanema ja lapse, kelle eest sünnitoetust taotletakse, sünni registreerimise hetkest elukohana rahvastikuregistrisse kantud Järva vald. Toetus makstakse kahes osas.

 

Õigusaktid

 

Viide

Sünnitoetuse esimene osa on 450 eurot ja teine osa on 200 eurot.

Alates 1. juunist 2021 muutus sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord ja sellest ajast sündinute puhul on vaja esitada:

Toetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele ühekordne vormikohane kirjalik avaldus kolme kuu jooksul lapse sünnist arvates.

  • Toetuse esimene osa makstakse välja avalduse alusel.
  • Toetuse teine osa makstakse välja kümne tööpäeva jooksul lapse ühe aasta vanuseks saamisest arvates. Toetuse teine osa makstakse välja juhul, kui laps ja vähemalt üks vanem on rahvastikuregistri andmetel elanud katkematult Järva vallas alates lapse sünni registreerimise hetkest kuni toetuse saamise õiguse päevani ja kui lapse kohta on määratud sünnitoetuse esimene osa.

Mitmike sünni puhul määratakse toetus iga sündinud lapse eest.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blanketi saab SIIT

Toetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele ühekordne vormikohane kirjalik avaldus kolme kuu jooksul lapse sünnist arvates, milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, pangakonto number ja lapse andmed, kelle eest toetust taotletakse.

Perehüvitiste liigid Sotsiaalkindlustusameti kodulehel

 

Taotlemine elektrooniliselt

 Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

 

 

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata Järva valla sotsiaalosakonda või info@jarva.ee