Järva valla kriisikomisjon

Järva valla kriisikomisjoni koosseis:

1. vallavanem, kriisikomisjoni esimees;

2. abivallavanem, kriisikomisjoni aseesimees;

3. majandusosakonna juhataja, kriisikomisjoni liige;

4. sotsiaalosakonna juhataja, kriisikomisjoni liige;

5. piirkonnajuhid, kriisikomisjoni liikmed;

6. avalike suhete peaspetsialist, kriisikomisjoni liige ja komisjoni sekretär;

7. Järvamaa päästepiirkonna juhataja, kriisikomisjoni liige;

8. Lääne prefektuuri Paide politseijaoskonna esindaja, kriisikomisjoni liige;

9. AS Järva Haldus juhatuse liige, kriisikomisjoni liige;

10. Kaitseliidu esindaja, kriisikomisjoni liige.

 

Järva vallavanema käskkiri 22.02.2022 nr 14-2/2022/8 "Järva vallavanema 11.01.2022 käskkirja nr 2 "Kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine"

Järva vallavanema käskkiri 11.01.2022 nr 14-2/2022/2 "Kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine"