Järvede veeproovid

Terviseameti mikrobioloogilised analüüsid valla supluskohtade kohta

Proov võetud 12.07.2021

Eistvere järv

Järva-Jaani tehisjärv

Preediku järv

Rava paisjärv

Väinjärv

Terviseamet soovitab: vaata supluskohtade vee kvaliteeti uue kuue saanud kaardirakenduselt

Terviseamet soovitab enne rannamõnude nautimist pöörata tähelepanu suplusveekvaliteedile. Selleks valmis Terviseametil koostöös Maa-ametiga uus supluskohtade ja ujulate kaart.

Kaardilt saab ülevaate supluskohtadest, ujulatest ning basseini- ja suplusvee kvaliteedist. Võrreldes varasemaga on kaart kaasaegsem ja informatiivsem ning seda on mugavam kasutada. Supluskohtade kaardil näidatava info alus on Terviseameti Vee terviseohutuse infosüsteemi andmed: http://vtiav.sm.ee.

Supluskohtades on vee puhtust võimalik määrata ka vaatluse abil. „Puhtuses on põhjust kahelda, kui vees on näha hulk mistahes hõljuvat materjali," ütles terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht, „näiteks nähtav õlikile, vesi on läbipaistmatu, ebatavalist värvi, ebatavalise lõhnaga, lähedal on võimalikke reostusallikad – kanalisatsiooni väljalasketorud, sadamad, suured farmid jne," lisas ta.

Ametlik suplushooaeg avati 56 supluskohas, kus toimub veeseire maist augustini. Avalikud supluskohad on hooldatud ja korrastatud ning tagatud on ujujate ohutus, olemas on info vee kvaliteedi ja valdaja kohta. Lisaks veekvaliteedile jälgitakse, et vees ei oleks jäätmeid, prügi, õli ega sinivetikate poolt põhjustatud õitsenguid.

 

Suplus- ja ujulavee kohta saab rohkem informatsiooni siit:

https://terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/suplus-ja-ujulavee-ohutus

 

Merilin Vernik

Meedianõunik

Kommunikatsioonitalitus

Järvede veeproovid

Terviseameti mikrobioloogilised analüüsid valla supluskohtade kohta

Proov võetud14.06.2021

Järva-Jaani tehisjärv

Preediku järv

Rava paisjärv

Väinjärv

Väinjärv