Vee-ettevõtja AS Järva Haldus

AS Järva Haldus on vee-ettevõtja Järva vallas: Järva-Jaani alev, Karinu küla, Koeru alevik, Vao küla, Kalitsa küla, Ervita küla, Vahuküla, Albu küla, Ahula küla, Kaalepi küla ja Seidla küla.

 

AS Järva Haldus

Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald, 73001 Järvamaa

Telefon: +372 384 6052 

Teenuste tellimine ja rikete edastamine mobiil: +372 384 6052

E-post: info@jarvahaldus.ee

KODULEHT

Kontor avatud

E 9.00-13.00     K 9.00-13.00

 

 

Hinnad alates 1.01.2018

*** Hindadele lisandub käibemaks seadusega kehtestatud suuruses

Koeru alevik, Vao küla, Kalitsa küla, Ervita küla, Vahuküla

Tasu võetud vee eest  

0,92

€/m3

 

Tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest   

1,44

€/m3

 

Abonementtasud veele vastavalt veemõõtjale on järgmised:

 

 

 

kuni 1,6 m³/h    

0,64

€/kuus

 

1,7 kuni 2,5 m³/h    

2,56

€/kuus

 

2,6 kuni 6,3 m³/h     

6,39

€/kuus

 

üle 6,3 m³/h                                                  6,39 €/kuus + 0,19 € iga m3/ h, mis on üle 6,3m³/h

Abonementtasu määrad heitveele on samad, mis veelegi.

 

 

Järva-Jaani alevik, Karinu

Tasu võetud vee eest

0,85

€/m3

 

Tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest      

1,79

€/m3

 

Albu, Ahula, Kaalepi, Seidla

Tasu võetud vee eest

1,45

€/m3

 

Tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamis eest

2,30

€/m3

 

Abonomenttasu 0,70 eur vesi ja 0,70 eur kanal

 

 

 

 

Hinnad on kehtestatud vastavalt Keskkonnaministri 25.09.2015 käskirjale nr 844 ja Järva Vallavalitsuse 19.06.2018 määrusele nr 4 

Vee-ettevõtja AS Paide Vesi

AS Paide Vesi on vee-ettevõtjaks Järva vallas: Ambla, Aravete, Käravete ja Peetri alevikus ning Jõgisoo, Kukevere, Raka, Roosna, Sääsküla, Imavere, Käsukonna, Koigi, Päinurme, Sõrandu külas.

 

AS Paide Vesi

Kaevu 4, 72713 Paide

Telefon: +372 384 9030

Näitude teatamine: mare@paidevesi.ee

E-post: info@paidevesi.ee

KODULEHT

Avatud E, T, K, N, R 9.00-12.00 ja 14.00-16.00

 

ÜVK teenuse hinnad alates 1.05.2017

Hindadele lisandub käibemaks seadusega kehtestatud suuruses. Abonenttasu ei ole.

Paide linna Paide linn, Sillaotsa, Kriilevälja ja Prääma külad

tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele

0,95

€/m3

tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele

0,98

€/m3

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele

2,48

€/m3

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele

2,96

€/m3

Järva  vald Imavere küla

tasu võetud vee eest

0,96

€/m3

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele

2,34

€/m3

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele

3,11

€/m3

Paide linna Tarbja, Roosna-Alliku, Viisu, Anna ja Sargvere külad;

Järva valla Peetri alevik, Ambla, Aravete, Käravete, Jõgisoo, Käsukonna, Koigi, Päinurme, Sõrandu ja teised külad;

tasu võetud vee eest

0,96

€/m3

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

2,63

€/m3

 

 

Joogivee kvaliteet Järva vallas 2018

5.03.19

Joogivee terviseohutuse riiklikku järelevalvet rahvatervise seaduse ja veeseaduse alusel teostab Terviseamet. Järva vallas on Terviseameti järelevalve all 25 veevärki:

  • Paide Vesi AS (8);
  • Järva-Jaani Teenus OÜ (4);
  • Koeru Kommunaal AS (4);
  • Albu Teenus OÜ (3);
  • E-Piim Tootmine AS (1);
  • Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus (1);
  • Kesk-Eesti Kardikeskus MTÜ (1);
  • Kalamatsi Meierei OÜ (1);
  • Stora Enso Eesti AS (1);
  • Mati Hõbemägi OÜ (1);

Veekäitlejad kontrollivad joogivee kvaliteeti perioodiliselt Terviseametiga kooskõlastatud joogivee kontrolli kavade alusel. Täiendavalt teostab amet pisteliselt joogivee proove järelevalve all olevatest veevärkidest.

2018.a jooksul teostatud ja ametile esitatud analüüside kohaselt vastas joogivee kvaliteet sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" nõuetele 24 veevärgis.

Aravete Kardi-ja Vabaajakeskuse veevärgis 2018.a  joogivett ei uuritud. Kesk-Eesti Kardikeskus MTÜ poolt pakutav majutusteenus on hooajaline (mai-september) ja uued analüüsid teostatakse sel hooajal esimesel võimalusel.

Sinso EK OÜ teatas Sinso talu majutusettevõttena tegevuselõpetamisest. Joogivee analüüside tulemustega on võimalik tutvuda Vee Terviseohutuse Infosüsteemi avalikus portaalis: http://vtiav.sm.ee/.

Teade veeteenuse hinnatõusu kohta aktsiaseltsi Koeru Kommunaal tegevuspiirkonnas

Alates 1. augustist 2018 hakkavad kehtima uued ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnad AS Koeru Kommunaal teeninduspiirkonnas (Koeru alevikus, Vao külas, Ervita külas, Kalitsa külas ja Vahukülas).

Hetkel maksab tarbija kuupmeetri vee eest 0,84 eurot + km, uus tasu võetud vee kuupmeetri eest on 0,92 eurot + km.

Reovee ärajuhtimise eest maksab tarbija praegu kuupmeetri eest 1,31 eurot + km, uus tasu reovee ära juhtimise ja puhastamise kuupmeetri eest on 1,44 eurot + km.

Abonomenttasud jäävad samaks.

Uute hindade kehtestamise vajadus tuleneb kulude suurenemisest. Tänasesse vee hinda ei ole sisse arvestatud piisaval määral tulevasi ja võimalike kriisiolukordade lahendamiseks mõeldud investeeringuid, mis ettevõtte jätkusuutlikkuse seisukohast on hädavajalikud ja aitavad kindlustada nõuetele vastava teenuse. Hindade muutmise põhjuseks on ka eelnevatel aastatel tehtud investeeringuteks võetud laenude tagasimaksmine ja laenuteenindamisele kohalduvad laenuandja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõuded.