Vanemlusprogramm „Imelised aastad“

Järva Vallavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga viib läbi 2 kuni 8 aastaste laste vanematele  vanemlusprogrammi „Imelised aastad" aastast 2019.

Koolitusprogrammi „Imelised aastad" eesmärgiks on aidata vanematel ennetada laste käitumis- ja arenguprobleeme ning omandada vajalikke vanemlikke oskusi. Tegemist on tõenduspõhise vanemlusprogrammiga, mis tähendab, et koolituste mõju on teadusuuringutega tõestatud. Senised uuringud näitavad, et programmis õpitu rakendamise järel suurenevad laste sotsiaalsed oskused, paraneb enesekontroll, probleemide lahendamise ning eakaaslastega suhtlemise ja enesekehtestamise oskus, vähenevad konfliktiolukorrad ja suureneb empaatiavõime. Uuringud on näidanud, et programmi läbimine avaldab positiivset mõju ka vanematele - paranevad märgatavalt vanemlikud oskused ja väheneb stress. Muutused vanemate käitumises mõjutavad omakorda laste käitumist positiivses suunas.

Koolitusel õpitakse:

• kuidas kehtestada tõhusalt piire ja reegleid;

• kuidas last julgustada ja tunnustada;

• kuidas õpetada last tugevate tunnetega toime tulema;

• kuidas arendada last mängu abil;

• kuidas lahendada konflikte;

• kuidas tulla toime stressiga;

• kes soovivad saada vastuseid lapse kasvatamisel tekkinud küsimustele ja õppida, kuidas paremini toime tulla;

• kelle lastel on esmased käitumisprobleemid, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.

Koolitusel vaadatakse videoklippe erinevatest suhtlemisolukordadest. Toimuvad arutelud ja grupitööd, kus harjutatakse uute oskuste omandamist kahe kogenud koolitaja abiga. Kohapeale on organiseeritud lastehoid ja pakutakse ka kerget einet.

Programmi tulemusel paraneb lastel:

• probleemide lahendamise, eakaaslastega suhtlemise ja enesekehtestamise oskus;

• eneseväljendusoskus;

• õpiedukus.

ja lapsevanematel:

• suhtlemis- ja enesekehtestamise oskus;

• konfliktide lahendamise oskus;

• stressi ja probleemidega toimetuleku oskus.

 

Vanemlusprogrammi viivad läbi vastava väljaõppe saanud grupijuhid.

Programmi kohta täiendava info saamiseks palume võtta ühendust Järva valla sotsiaalosakonna lastekaitse spetsialistidega: Albu, Ambla ja Järva-Jaani piirkonnas lastekaitse spetsialist Raili Ambose, Koeru piirkonnas lastekaitse spetsialist Inge Jasneri ja Imavere, Kareda ja Koigi piirkonnas lastekaiste peaspetsialist Eneken Saviga.

Programmis osalemine on lapsevanematele tasuta!

 

Kasulik info: https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/