25.11.2021 Järva Vallavalitsuse palgalise valitsusliikme abivallavanema ametisse nimetamine ja valitsuse liikme kinnitamine

25.11.2021 Järva Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

16.11.2021 Järva vallavanema valimine

Alates 16. november 2021 volitused Järva vallavanemana

Toomas Tammik

VALLAVANEM

Valiti vallavanemaks 16. novembril 2021

Toomas.Tammik@jarva.ee

Järva Vallavalitsuse liikmed

 

 

Tiina Oraste

Abivallavanem

Palgaline valitsusliige

Tiina.Oraste@jarva.ee

Alari Teppan

Koeru piirkonnajuht

Vallavalitsuse liige

Alari.Teppan@jarva.ee