Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu

Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu (registriosa nr 20070750, katastritunnus 25501:001:0937, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Õunapuu, maa sihtotstarve on üldkasutatav maa 100 %, pindala 2664  m²). Kinnistu asub Kesk-Eestis, Imavere külas. Kinnistu on hoonestamata rohumaa.

Enampakkumise tähtaeg on 08.10.2024

 • Tulevikus kehtestatavas üldplaneeringus kavandatakse kinnistule väikeelamu maa-ala juhtotstarve.
 • Naabrid ümberringi, ümbruses üksikelamud, asub keskuses, teed heas seisukorras.
 • Imaveres on põhikool, lasteaed, rahvamaja, 2 toidukauplust, 2 tanklat ja Eesti Piimandusmuuseum.
 • 5 km kaugusel asub Eistvere järv.
 • Kaugus Tallinnast 100 km, Tartu 80 km, Viljandi 50 km, Paide 30 km, olemas ühistransport. Bussipeatus on Imaveres ja Tallinn-Tartu mnt Paia ristis. Rongipeatus on Võhmas.

Pakkumisi saab esitada enampakkumisele internetiportaalis Osta.ee vastavalt Osta.ee kasutustingimustele.

Link enampakkumisele www.osta.ee/213502410

 

Järva vald müüb enampakkumisel kinnistud

Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu (registriosa nr 22721250, katastritunnus 25501:001:0915, aadress Järva maakond, Järva vald, Päinurme küla, Kirila. Maa sihtotstarve on sihtotstarbeta maa 100 %, pindala 2193 m².

Enampakkumise tähtaeg on 10.10.2024

 • Tulevikus kehtestavas Järva valla üldplaneeringus on sinna kavandatud tootmismaa juhtotstarve.
 • Kinnistul asuvad rohelusse peitunud elamu (ehitisregistri kood 107018193), laut ja kuur (ei ole ehitisregistris). Hooned on lagunenud, elamis- ja kasutuskõlbmatud ning sobivad lammutamiseks.  Hoonetes on mööbel ja olmejäätmed.
 • Kaev ja kanalisatsioon puudub. Elektri võrguleping puudub.  Mets  ja Päinurme jõgi paari km kaugusel. Teed on heas seisukorras, kinnistu piirneb avaliku teega mis on aastaringselt hooldatav.
 • Asukoht umbes 30 km kaugusel Paidest ja 24 km kaugusel Põltsamaast. Külas on pood, raamatukogu, rahvamaja, hooldekodu. Toimiv bussiühendus (Paide ja Põltsamaa).

Pakkumisi saab esitada enampakkumisele internetiportaalis Osta.ee vastavalt Osta.ee kasutustingimustele.

Link enampakkumisele www.osta.ee/213502490

Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu (registriosa nr 8177750, katastritunnus 32501:001:0246, aadress Järva maakond, Järva vald, Päinurme küla, Pargi tn 4a, maa sihtotstarve on üldkasutatav maa 100 %, pindala 2988  m²).

Enampakkumise tähtaeg on 08.10.2024

 • Tulevikus kehtestatavas Järva valla üldplaneeringus on sinna kavandatud väikeelamu maa-ala juhtotstarve.
 • Kinnistul asub küngas (sigala kivivaremed, kaetud pinnasega).

Pakkumisi saab esitada enampakkumisele internetiportaalis Osta.ee vastavalt Osta.ee kasutustingimustele.

Link enampakkumisele www.osta.ee/213502471

Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu (registriosa nr 3031550, katastritunnus 31401:001:0204, aadress Järva maakond, Järva vald, Kuusna küla, Simmani, maa sihtotstarve üldkasutatav maa 100 %, pindala 10146   m²).

 

Enampakkumise tähtaeg on 08.10.2024

 • Kinnistu on puudega piiratud hoonestamata rohumaa. Kinnistul asuv hoone on lagunenud, kasutuskõlbmatu ja sobib lammutamiseks. Hoone ei ole registreeritud ehitisregistris.
 • Elektri võrguleping puudub.
 • Tulevikus kehtestatavas Järva valla üldplaneeringus on sinna kavandatud tootmismaa juhtotstarve.

Pakkumisi saab esitada enampakkumisele internetiportaalis Osta.ee vastavalt Osta.ee kasutustingimustele.

Link enampakkumisele www.osta.ee/213502387

Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu (registriosa nr 19976350, katastritunnus 25501:001:0890, aadress Järva maakond, Järva vald, Kuusna küla, Parginurga, maa sihtotstarve on sihtotstarbeta maa 100 %, pindala 6265 m²).

Enampakkumise tähtaeg on 07.10.2024

 • Kinnistul asuv laut on lagunenud, kasutuskõlbmatu ja sobib lammutamiseks. Laut ei ole registreeritud ehitisregistris.
 • Elektri võrguleping puudub. Kaev ja kanalisatsioon puudub. Kinnistul asub kinnismälestis ja kinnismälestise kaitsevöönd (asulakoht, kultuurimälestiste registri nr 9644).
 • Kehtestatavas Järva valla üldplaneeringus on sinna kavandatud tootmismaa juhtotstarve.

Pakkumisi saab esitada enampakkumisele internetiportaalis Osta.ee vastavalt Osta.ee kasutustingimustele.

Link enampakkumisele www.osta.ee/213501873

Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu

Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu (registriosa nr 6050550, katastritunnus 25501:001:1445, aadress Järva maakond, Järva vald, Päinurme küla, Kuuse tn 3, pindala 3686  m², tootmismaa).

Tulevikus kehtestatavas Järva valla üldplaneeringus on kinnistu planeeritud juhtotstarve segahoonestusega maa-ala.

Enampakkumise tähtaeg on 21.08.2024

 • Kinnistul asub katlamaja (ehitisregistrikood 107017976) ja haljasala. Energiamärgis puudub. Katlamaja tehnopaigaldised, pinnakatted, avatäited on lagunenud. Katus laseb läbi sademevett.
 • Kinnistul on olemas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktid. Kinnistu veetorud on alates liitumispunktist katki külmunud. Kinnistu kanalisatsioonitorude seisund alates liitumispunktist on teadmata. Katlamajas asuvad vallasasjad, kaugküttekatel ja kütusemahuti milles on kütteõli jäägid.
 • Kinnistul on kehtiv elektri võrguleping. Soojusvarustus puudub.
 • Kinnistul asuvad AS Paide Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud ja Elektrilevi OÜ elektriõhuliinid.
 • Naabrid ümberringi, ümbruses üksikelamud, korterelamud, teed on heas seisukorras, kinnistule on juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt.
 • Asukoht 30 km kaugusel Paidest ja 24 km kaugusel Põltsamaast. Päinurme külas on pood, raamatukogu, rahvamaja, hooldekodu. Toimiv bussiühendus (Paide ja Põltsamaa).

Pakkumisi saab esitada enampakkumisele internetiportaalis Osta.ee vastavalt Osta.ee kasutustingimustele.

Link enampakkumisele www.osta.ee/213127655

 

Järva vald müüb enampakkumisel korteriomandid

rva vald müüb enampakkumisel korteriomandi (registriosa nr 1670836, katastritunnus 23401:005:0003, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Tuljaku tee 7-17, elamu  ehitisregistri kood 107017467). Korteriomandi koosseisus on 686/15832 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 17, mille üldpind on 68,60 m2. Kaasomandi kasutuskord ei ole kokku lepitud. Maa sihtotstarve on elamumaa 100 %.

Enampakkumise tähtaeg on 30.06.2024

 • Korter on 3-toaline, asub 24-krt elamus III korrusel maja keskel. Korteriühistu on toimiv. Korteriühistul on laenukohustused. Elamus on keskküte (kaugküte), elamu on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Korteris on mööbel, pesumasin, boiler. Pinnakatted on lagunenud, põrandaliistud puuduvad. Tubade põrandad laminaat. Energiamärgis puudub. Ümbruses korterelamud,  teed heas seisukorras.
 • Imaveres on põhikool, lasteaed, rahvamaja, 2 toidukauplust, 2 tanklat,  Eesti Piimandusmuuseum, puidutööstus. 5 km kaugusel asub Eistvere järv.
 • Kaugus Tallinnast 100 km, Tartu 80 km, Viljandi 50 km, Paide 30 km, olemas ühistransport. Bussipeatus on Imaveres ja Tallinn-Tartu mnt Paia ristis. Rongipeatus on Võhmas.

Pakkumisi saab esitada enampakkumisele internetiportaalis Osta.ee vastavalt Osta.ee kasutustingimustele.

Link enampakkumisele www.osta.ee/211556150

Järva vald müüb enampakkumisel korteriomandi (registriosa nr 3074336, katastritunnus 12902:003:0196, aadress Järva maakond, Järva vald, Ahula küla, Taru-3, elamu ehitisregistri kood 107000158).  Korteriomandi koosseisus on 767/8310 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 3, mille üldpind on 76,70 m2. Kaasomandi kasutuskord ei ole kokku lepitud. Maa sihtotstarve on elamumaa 100 %.

Enampakkumise tähtaeg on 30.06.2024

 • Korter on 4-toaline, asub 14-krt elamus II korrusel maja otsas. Korteriühistu on toimiv. Elamus on keskküte (lokaalküte), elamu on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Korteri pinnakatted on lagunenud, aknad ja uksed on lagunenud. Alumiste korterite ümberehitamise tõttu ei toimi ventilatsioon, korteris on hallitus. Elamu katus lagunenud ja kohati laseb läbi sademevett. Korteriomanikel on korteriühistu ees võlgnevusi, ühe korteri osas toimub täitemenetlus. Energiamärgis puudub. Ümbruses korterelamud,  teed heas seisukorras.
 • Ahula külas on lasteaed, hooldekodu, toidukauplus. 5 km kaugusel Aravete alevikus on põhikool, lasteaed, kultuurimaja, 2 toidukauplust.
 • Kaugus Tallinnast 70 km, Tartu 100 km, Rakvere 50 km, Paide 30 km, olemas ühistransport.

Pakkumisi saab esitada enampakkumisele internetiportaalis Osta.ee vastavalt Osta.ee kasutustingimustele. 

Link enampakkumisele www.osta.ee/211555645