Välissuhted

Sõprus- ja koostöölepingu sõlmimine (Järva vald ja Sveta Nedelja linn, Horvaatia Vabariik)

Sõprus- ja koostöölepingu heakskiitmine (Kokkola linn, Soome Vabariik)

Sõprus- ja koostöölepingu heakskiitmine (Järva vald ja Ilmajoki vald, Soome Vabariik)

 

Sveta Nedelja linn (Horvaatia Vabariik) (Järva valla ja Sveta Nedelja linna sõprus- ja koostööleping 23.05.2024) 

GRAD SVETA NEDELJA
Trg Ante Starčevića 5
10 431 Sveta Nedelja
OIB: 24436052952

e-post: ured@grad-svetanedelja.hr
Tel: +385 1 3335 444

https://grad-svetanedelja.hr/en/

 

Sõprus- ja koostööleping 23.05.2024 (inglise keeles)

Sõprus- ja koostöölepingu tõlge eesti keeles

 

 

Ilmajoki vald (Soome Vabariik) (Koeru valla ja Ilmajoki valla sõprusleping 1990) meenutus algusaastatest

Ilmajoen kunta

Ilkantie 18

PL 23, 60801 Ilmajoki

Finland

ilmajoenkunta@ilmajoki.fi

https://ilmajoki.fi/

 

Koostööleping 07.07.2023 (inglise keeles) 

Koostöölepingu tõlge eesti keeles

 

Kokkola linn (Soome Vabariik) (Järva-Jaani valla ja Kälviä valla sõprusleping 1991)

Kokkolan kaupunki

PL 43, 67101 Kokkola

Finland

kokkola@kokkola.fi

https://www.kokkola.fi/

Järva vald osaleb projektis "Noored ja demokraatia: järgmise põlvkonna võimestamine."

1.–4. veebruarini toimus Hispaanias Santa Combas projekt "Noored ja demokraatia: ELi järgmiste põlvkondade mõjuvõimu suurendamine". Projekti esimeses kohtumises osales 90 inimest, sealhulgas ka Järva valla esindajad.

Projekti rahastas Euroopa Komisjon programmi CERV kaudu. Kohtumise eesmärk oli tuua kokku noored Euroopast, et arutada demokraatia ja kodanikuaktiivsuse teemasid.

Programmi raames tutvustasid Santa Comba noored oma kodulinna ja Galicia piirkonda 38 rahvusvahelisele osalejale. Samuti oli aega arutada Euroopa Liidu aktuaalseid teemasid, nagu eelseisvad Euroopa Parlamendi valimised. Noored said tutvuda ka Euroopa Liidu pakutavate teenustega, näiteks Europe Directiga.

Kohtumise raames toimusid ka kohtumised kohalike poliitikutega ja külastused demokraatlikele institutsioonidele, näiteks A Coruña provintsi valitsusele.

Santa Comba omavalitsus, kes oli ürituse elluviija, korraldas ka sümboolse sõpruslinnade lepingu sõlmimise 19 partneri ja 18 osaleva riigi vahel. Iga osaleja esindaja kirjutas alla vennaskonnavandele, kus kohustus austama ja edendama Euroopa väärtusi, nagu demokraatia, sallivus ja rahu.

Järgmine kohtumine toimub septembris Sofias Bulgaarias. Seal analüüsitakse Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ja arutatakse väljakutsete üle, millega Euroopa Liidu uus valitsus peab tegelema, et parandada kodanike elukvaliteeti kohalikul tasandil.

Sellised projektid on äärmiselt olulised, kuna need edendavad Euroopa kodakondsust kohalikul tasandil ning kaasavad ja motiveerivad erinevate piirkondade kodanikke, eriti noori, osalema demokraatlikes protsessides.