Vaidluste lahendamine

Kohus kaasab eestkosteasutuse vallavalitsuse arvamuse andmiseks valla lapsesse puutuvates vaidlustes.
Arvamuse kujundamiseks suhtleb lastekaitsespetsialist või sotsiaalnõunik lapsega, tema vanematega ja teiste lähedaste isikutega. Samuti kogub ta informatsiooni teistelt spetsialistidelt lasteaias, koolis, meditsiiniasutuses, politseis jm.
Arvamuse koostamisel lähtutakse lapse huvidest, arvestades alates 10-aastase lapse soovi ning noorema lapse soovi sõltuvalt tema arengutasemest.
Lapsest lahus elaval vanemal on lapsega suhtlemise korra kokkuleppimiseks võimalus pöörduda lahenduse leidmiseks esmalt vallavalitsuse poole.