Tunnustati maakonna parimaid haridustöötajaid

Pildil: Sigrid Saar.

 

 

26. augustil Türil toimunud õppeaasta avaseminaril tunnustas Järvamaa Omavalitsuste Liit maakonna parimad haridustöötajad. Tunnustamise aluseks on Järvamaa koolijuhtide ettepanekul Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) poolt korraldatava gala „Eestimaa õpib ja tänab" kategooriad. Tunnustatakse neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

 

Järva vallast pälvis tunnustuse kolm haridustöötajat. Aasta lasteaiaõpetaja preemia sai Sigrid Saar (pildil) Koeru lasteaiast, kes on tähelepanuväärselt kaasa aidanud laste arengule ja peab seda oma töös väga oluliseks. Ta on kohanemisvõimeline ja suudab erinevates olukordades kiirelt lahendusi leida. Lapse arengu olulisus paistis eriti hästi silma eelmisel kevadel eriolukorra ajal, kui õpetaja Sigrid valmistas lastele ette iseseisvate tööde mapi, koostas pidevalt nädalaplaane, mida vanemad said jälgida ja jagas igapäevaselt selgitusi, kuidas ja mida lastega sellel päeval/ nädalal teha võiks.

 

 

 

Pildil: Signe Mitt (paremal).

 

Aasta klassiõpetaja preemia sai Signe Mitt Imavere põhikoolist. Ta on suurte kogemustega pedagoog, kes õpetab pühendumusega oma õpilasi ja täiendab ning arendab ennast pidevalt uute õpisuundade kaasamisel õppetundidesse.

Aasta klassiõpetaja preemiale kandideerisid veel Helle Suurkivi, Taimi Jürgenstein, Õnne Roosileht ja Ülle Valge.

 

Aasta gümnaasiumiõpetaja preemia sai Liivi Aare Paide gümnaasiumist. Preemiale kandideeris veel Keio Kustavus, kes õpetab nii Paide gümnaasiumis kui ka Koeru keskkoolis.

 

 

 

Pildil: Tiina Oraste (vasakul).

 

Aasta hariduse sõbra preemia sai Järva valla abivallavanem Tiina Oraste. Haridusvaldkonda hästi tundva, süsteemselt läheneva ja teadlikult suunava ning kavandava Oraste jaoks pole lahendamatuid probleeme, vaid takistused, mis tuleb koostöiselt lahendada. Tiina innustab haridusasutuste juhte omavahel koostööd tegema ja ühisüritusi korraldama. Ta näeb alati suuremat pilti, kui üks kool ja selle ümber olev väike kogukond. Tiina on isikliku eeskuju, väga hea suhtlemisoskuse, empaatia, soojuse ja väärikusega toeks kõigile asutuste juhtidele. Tema hea töökultuur on kandunud kogu haridus- ja noorsootöövaldkonda. Kõik juhid tunnevad, et nad on olulised ja nende töö on väärtustatud.

Aasta hariduse sõbra preemiale kandideerisid veel Ivi Hiiemäe, Marita Kutsar, MTÜ Paide Gümnaasiumi Selts, Pille Sink ja Sirli Biene.

 

Maakonnatasandi laureaate tunnustati preemiatunnistuse ja graveeritud klaasmeenega. Kõik preemiatele kandideerinud said õige magusa šokolaadikoti.

Aasta õpetaja konkursile sai kandidaate esitada 18. aprillini HTMi veebilehel. Pärast kandidaatide esitamise lõppemist alustasid finalistide väljaselgitamiseks tööd piirkondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon. Järvamaa Omavalitsuste Liidu hariduspreemiate komisjon valis maakonna kandidaatide hulgast etteantud hindamismetoodika järgi juuni alguseks välja iga kategooria parima, mille edastas ministeeriumile. Seejärel koguneb riiklik hariduspreemiate komisjon, mis selgitab välja parimatest parimad ehk kolm nominenti kõikides kategooriates. Kõik haridustöötaja elutööpreemia tingimustele vastavad kandidaadid esitatakse otse augustis kogunevale riiklikule komisjonile.

Riiklike hariduspreemiate määramise lõppotsuse teeb Vabariigi Valitsus. Auhinnad antakse üle 2. oktoobril pidulikul aasta õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab" Ugala teatris, millest teeb otseülekande Eesti Televisioon. Üleriigilise  tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit.