Koigis peeti valla sünnipäevapidu

Järva valla 4. sünnipäeva pidulikul kontsertaktusel 21. oktoobril Koigi mõisas anti kätte valla kõrgeimad autasud. Järva valla teenetemärgid otsustas volikogu anda sel aastal Ester Valdveele pikaajalise tegevuse eest koduloo- ja loodusuurimise valdkonnas ning vallakogukonna arendamisse panustamise eest, Imavere lasteaia Mõmmi direktorile Heidi Arulale pikaajalise tööalase ja ühiskondliku tegevuse ning tulemusliku panustamise eest Järva valla haridusvaldkonna arengusse, Imavere põhikooli kehalise kasvatuse õpetajale Taiga Laurile pikaajalise tööalase ja ühiskondliku tegevuse ning tulemusliku panustamise eest Järva valla terviseedenduse ja spordivaldkonna arengusse ning OÜ Koigi juhatuse liikmele Valdis Rikkinenile kogukonna toetamise eest.

Järva valla ettevõtlusauhinna otsustas volikogu anda Tanksemäe Saffer OÜ-le, mida juhib Marek Balder.

Pikaajalise ning eduka rahvakultuurialase tegevuse eest pälvis Järva valla tänukirja Milvi Nõmmik, südame ja hoolivusega tehtud töö eest Marko Männik, pikaaegse ja pühendunud töö eest piirkonna kultuurielu hoidmisel ning seoses 50 aasta täitumisega kultuuritöötajana pälvis tänukirja Ene Puhmaste ning kiire ja otsustava tegutsemise eest eesliinitöötajate vaktsineerimise korraldamisel sai Järva valla tänukirja perearst Ingrid Alt.