Järva Vallavalitsus saadab projektirahastuse toel Imavere ja Käsukonna noored õue seiklema

Järva Vallavalitsus esitas veebruaris Lõuna-Järvamaa Koostöökogu Leader-meetme taotlusvooru projektitaotluse „Imavere ja Käsukonna noored õue seiklema", mille raames on plaan rajada Imaverre mängudeväljakule betoonist skatepark ja Käsukonna rahvamaja parki madalseiklusrada.

7. aprillil oli koos Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatus ning kinnitas hindamiskomisjoni ettepanekul meetme „1.2. Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused" pingerea.

Järva Vallavalitsuse projekt „Imavere ja Käsukonna noored õue seiklema" on pingereas esimene (2,87 hindepunkti 3-st). Skatepargi ehituseks ja madalseiklusraja paigalduseks saab Järva Vallavalitsus toetusena 59 995,29 eurot.

Tulemused lähevad PRIAle kinnitamiseks ja hiljemalt jaanipäevaks peaks tulema ka PRIA ametlik otsus. Projekt tuleb ellu viia hiljemalt 2024. aasta suvel.

Arenduse peaspetsialist Triin Tippi tänab kõiki, kes heade mõtetega projektikirjutamisel toeks olid. „Seda projektitaotlust oli hea kokku kirjutada, sest kohalikud kogukonnad Imaveres ja Käsukonnas teadsid täpselt, mida ja milleks nad tahavad - Merlin Miilits ja Svea Randalainen on nende ideede algatajad. Eriline tänu Taiga Laurile, Tiina Lohurile, Kaido Krausele, Svea Randalainenile, Marko Mooritsale ja Lukas Martti Teasile, kes hindamiskomisjoni paikvaatlusel osalesid" ütles Tippi ja lisas, et hindamiskomisjoni arvates oli vastuvõtt paikvaatlusel muljetavaldav.