Mida arutati ja otsustati Järva Vallavalitsuse istungil 1. veebruaril?

Määrati raske või sügava puudega lapsele sotsiaalteenus ja selle maksmine. 
Määrati sotsiaalteenus ning selle eest tasumine. 
Määrati erakorraline toetus. 
Otsustati osaleda õpilaskoha tegevuskulude katmises.
Otsustati anda Järva valla ametiasutuse valitsemiselt ja bilansist Järva valla ametiasutuse hallatava asutuse Järva Valla Spordikeskus valitsemisele ja bilanssi sõiduauto mahtuniversaal Opel Combo Tour Cosmo 1,5 Twinport. 
Arutati volikogu veebruarikuu istungile esitatavaid eelnõusid. 
Anti ülevaade vallavalitsusesse tulevatest eelnõudest. 
Rahuldati Ahula sotsiaalkeskuse taotlus. 
Kooskõlastati Aravete Keskkooli koosseisude kinnitamine.