Teade Aravete Biogaas OÜ keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise kohta

25.01.23

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Aravete Biogaas OÜ (registrikood 11464576, aadress Järva maakond, Järva vald, Aravete alevik, Piibe mnt 16, 73501) esitatud keskkonnakompleksloa nr KKL-509621 muutmise taotluse.

Keskkonnakompleksluba nr KKL-509621 on ettevõttele antud sõnniku ja biolagunevate jäätmete anaeroobseks lagundamiseks biogaasi tootmiseks käitises aadressidel Biojaama, Mägise küla, Järva vald, Järva maakond (katastritunnus 13402:004:0299) ja Laguuni, Roosna küla, Järva vald, Järva maakond (katastritunnus 13402:003:0328).

Ettevõte taaskasutab aastas kuni 120 000 tonni toorainet (sh 51 750 tonni biolagunevaid jäätmeid). Sõnniku ja biolagunevate jäätmete anaeroobse lagundamise, ehk kääritamise protsessi käigus tekib 7 000,30 tuhat m3 biogaasi, mida põletatakse elektrienergia tootmiseks. Anaeroobse lagundamise protsessi tulemusena tekib kääritusjääk.

Kompleksloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-121602, taotlus nr T-KL/1012799-4.