Teade ajutise kaitse elamisloa pikendamise kohta

Alates detsembrist avaneb Ukraina kodanikel võimalus taotleda ajutise kaitse elamisloa pikendamist. Ajutise kaitse elamisluba on praeguse seisuga ligikaudu 40 000 Ukraina kodanikul ja kõigil on vastavalt elamisloa aegumise ajale võimalik taotleda selle pikendamist.

Esimese kuu jooksul avaneb võimalus taotleda ajutise kaitse elamisloa pikendamist umbes 17 000 Ukraina kodanikul. Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse saab Ukraina kodanik esitada iseteeninduskeskkonnas asylum.politsei.ee mitte varem kui kolm kuud enne elamisloa kehtivuse lõppu. PPA soovitus on esitada pikendamise taotlus mitte hiljem kui üks kuu enne elamisloa kehtivuse lõppu.

Juhul, kui ajutise kaitse elamisluba on juba kehtetuks muutunud, siis saab ajutise kaitse pikendamise taotlust esitada vaid PPA teeninduses.

Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse esitamiseks iseteeninduskeskkonnas asylum.politsei.ee on vajalik ligipääs internetile. Taotlemise juures küsitakse isikukoodi ja elamisloakaardi andmeid. Lisaks tuleb taotlemisel märkida, millises PPA teeninduses soovitakse oma uus elamisloakaart kätte saada.

Osade taotluste puhul võivad menetlejad paluda lisaandmete esitamist või PPA teenindusse tulekut, selleks võetakse nende taotlejatega individuaalselt ühendust.

Ajutise kaitse omamine ega pikendamine ei ole kohustuslik. Kõikidel Ukraina kodanikel on õigus Eestis edasi viibida ja elada ka ilma ajutist kaitset taotlemata, kuid sel juhul puuduvad elamisluba ja sellega kaasnevad sotsiaalsed garantiid (nt Haigekassa ja Töötukassa pakutavad hüved).

Ajutise kaitse pikendamise taotlemiseks peab inimese elukoht olema registreeritud. Eestisse registreeritud elukoht annab meile kinnituse, et ajutist kaitset sooviv inimene viibib ka reaalselt Eestis.

Samuti soovib riik, et ajutise kaitse omanikud saaksid Eestis viibimise ajal edukalt hakkama. Selleks peab iga ajutise kaitse saaja läbima kohanemisprogrammi. · Tööealised inimesed peavad käima tööl või registreerima ennast töötuna. · Lapsevanema kooliealised lapsed peavad käima koolis.Häirekeskus alustas novembri lõpus nende ajutist kaitset omavate Ukraina kodanike läbihelistamist ja informeerimist, kellel mõni eelnevatest tingimusest on täitmata.