Järva-Jaani alevi soojusmajanduse arengukava aastateks 2022–2032 eelnõu avalikustamine ja avalik arutelu

Eelnõu „Järva valla Järva-Jaani alevi soojusmajanduse arengukava aastateks 2022– 2032" avalik väljapanek on Järva valla kodulehel perioodil 25.11.-04.12.2022.

Eelnõule "Järva valla Järva-Jaani alevi soojusmajanduse arengukava aastateks 2022– 2032" ettepanekute esitamise tähtaeg on 04.12.2022 kell 23:59, ettepanekud esitada e-posti aadressile info@jarva.ee.

Eelnõu "Järva valla Järva-Jaani alevi soojusmajanduse arengukava aastateks 2022– 2032" avalik arutelu toimub Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk tn 56, Järva-Jaani alev) 01.12.2022 kell 17.30.

 

Määruse EELNÕU "Järva valla Järva-Jaani alevi soojusmajanduse arengukava aastateks 2022-2032 kinnitamine"

LISA "Järva valla Järva-Jaani alevi soojusmajanduse arengukava aastateks 2022-2032"