Järva valla teehoiukava 2022-2025 eelnõu avalik väljapanek

„Järva valla teehoiukava 2022-2025" eelnõu avalik väljapanek on valla kodulehel perioodil 20.06.-31.07.2022.

Eelnõule "Järva valla teehoiukava 2022-2025" ettepanekute esitamise tähtaeg on 01.08.2022 kell 12:00, ettepanekud esitada e-posti aadressile info@jarva.ee.

Eelnõu "Järva valla teehoiukava 2022-2025" avalik arutelu toimub Koeru teeninduskeskuses (Paide tee 5, Koeru alevik) 13.07.2020 kell 17.30.

Järva valla teehoiukava 2022-2025 eelnõu

Seletuskiri