Kesk-Eesti esimene tuulepark võib tulla Järva valda

Enefit Green AS esitas 2. mail Järva vallavalitsusele avalduse sooviga algatada Järva vallas eriplaneering ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine eesmärgiga leida valla lõunaosas tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad.

Enefit Green AS tuuleenergia arendusjuht Oliver Zereen ütles, et kuigi tuuleparke on seni rajatud rannikule, saartele, on ka Kesk-Eestis nende tarvis piisavalt tuult. „Tuulikud on läinud nii palju efektiivsemaks, et ka Kesk-Eestis valitsevates tuuleoludes on võimalik tuult püüda," kinnitas Zereen. Ta täpsustas, et konkreetseid mõõtmisi pole nad tuulepargi võimalikus asukohas veel teinud – info pärineb andmebaasidest. „Tuulepotentsiaal on hea."

Välja sai valitud konkreetne ala Järva valla lõunaosas, sest seda läbib Jõgeva – Paide 330 kv kõrgepingeliin, mis teeb liitumise võimalikuks. Alal puuduvad ka kaitseväe radarite lisandumisel kõrguspiirangud. Tuulikuid võiks siia tulla 20 ja enam.

Zereeni sõnul hakatakse esmalt uurima, kas siia on üldse võimalik tuuleparki rajada. „Esmalt tehakse keskkonnamõjude hindamine. Selge on see, et mingisugused mõjud on tuulepargil alati – tuulik ei saa olla nähtamatu ja kui sa oled selle all, teeb tuulik müra. Küll on uuringute ja planeerimise eesmärk leida võimalused, et need mõjud oleksid äärmiselt minimaalsed," selgitas ta. „Meie hinnangul on Järva valla lõunapoolne ots suure potentsiaaliga. Tuuleenergiast võidab Eesti energiamajanduses ja julgeolekus, kohalikus vaates annab tuulepark vallale rohelise visiitkaardi tunnused näidates – meil tehakse suuri asju, innovatsiooni, taastuvenergiat. See võib valda tuua täiendavat investeerimishuvi."

Kui inimesed saavad arendusest rohkem teada levib väärinfot vähem. „Meie sõnum on see, et me alles uurime võimalusi siia tuulepargi rajamiseks, seal hulgas hinnatakse keskkonnamõjusid. See kõik on avalik ja demokraatlik protsess. Tuuleparki saab rajada ainult koostöös kohaliku kogukonnaga. Soovime moodustada töörühma, kuhu kaasame erinevate osapoolte esindajad, et tekkinud küsimusi sisuliselt arutada. Märksõna on kommunikatsioon kohaliku omavalitsuse, kogukonna ja arendaja vahel. Mängime avatud kaartidega – suhtleme kõigi osapooltega," lubas Zereen.

Järva vallavanem Toomas Tammik suhtub sellistesse arendustesse positiivselt. „Me kõik saame aru, kui tähtis on tänasel hetkel energiajulgeolek. Peame tänapäeva arengutega kaasas käima, olema vallana avatud ja ettevõtjatele toeks. Kuid peame samamoodi seisma ka oma elanike eest. Oluliste suurte arenduste juures pole võimalik, et kõik on sada protsenti nendega nõus – peame arvestama ka sellega. See on selle protsessi juures mõistetav. Hirmud tuleb maha võtta," ütles ta. „Tõenäoliselt tuleb meil külastada ka tuuleparke, et aru saada, kuidas kohapeal elada on. Olen käinud Soomes, meie sõprusvallas Ilmajoel, mille lähedal asus samuti tuulepark. Sealse valla esindajate sõnul oli rahu maa peal, inimesed ei nurisenud. Samuti laekus raha omavalitsuse tulubaasi. Peab olema ka arusaadav, mis kasu vald ja selle elanikud sellest saavad. Sõltub arendajast, mida ta pakub."