TUNNUSTUSAVALDUSE ANDMISE TAOTLUS

Üldandmed

Kirjeldus

Järva valla tunnustusavaldused on:
1) Järva valla vapimärk;
2) Järva valla teenetemärk;
3) Järva valla ettevõtlusauhind;
4) Järva valla tänukiri;
5) Järva valla Aasta tegu.

 

Õigusaktid

 

 

Viide

Järva valla vapimärk antakse füüsilisele isikule üks kord kõrgeima auavaldusena Järva vallale osutatud erakordselt väljapaistvate teenete eest. Vapimärgi andmise aluseks võib olla isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Järva vallas.

Järva valla teenetemärk antakse üks kord austusavaldusena füüsilisele isikule silmapaistva saavutuse või valla huvides tegutsemise eest.

Järva valla ettevõtlusauhind antakse ettevõtjale või ettevõttele, kelle tegevus on jätnud olulise jälje vallakogukonna ellu ja mõjutanud positiivselt piirkonna arengut ning kelle asukoht või üks põhitegevuse koht on Järva vald.

Järva valla tänukiri on Järva valla autasu, mis antakse üksikisikule, juriidilisele isikule, isikute grupile või kollektiivile valla poolse tänuavaldusena.

Auhind Järva valla Aasta tegu antakse igal aastal üksikisikule, isikute grupile, asutusele, ettevõttele või organisatsioonile, kes on teinud teo, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke, nende väärtusi, olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks või toonud Järva vallale tuntust.

  • Vallavalitsus teeb valla veebilehe ning ajalehe Järva Valla Leht kaudu vallaelanikele üleskutse esitada vallavalitsusele määratud kuupäevaks ettepanekud auhinna Aasta tegu andmiseks. Vallavalitsus avalikustab saadud ettepanekud ning paneb need vallaelanikele hääletamiseks valla veebilehe, äpi ja ajalehe Järva Valla Leht kaudu. Vallavalitsuse määratud tähtajaks enim hääli saanud auhinna nominendile antakse auhind Aasta tegu. Kui enim hääli saab võrdselt mitu nominenti, antakse auhind Aasta tegu neile kõigile.
  • Aasta tegu auhinnaks on mälestusese. Auhinna andmise kinnitab vallavalitsus oma korraldusega vastavalt rahvahääletuse tulemusele.

TUNNUSTUSAVALDUSE ANDMISE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

E-taotlus Tunnustusavalduse andmise taotlus

Blanketi saab SIIT

Tunnustusavalduse andmist võib taotleda igaüks.

Taotleja saab esitada igale Järva valla vapimärgi ja Järva valla ettevõtlusauhinna tunnustusavaldusele ühe isiku kandidatuuri.

Järva valla teenetemärgi  ja Järva valla tänukirja tunnustusavaldusele saab taotleja esitada mitme isiku kandidatuuri.

Tunnustusavalduse andmise taotluses näidatakse ära, millist tunnustusavaldust taotletakse, tunnustusavalduse kandidaadi olulised andmed ja põhjendus, miks kandidaat võiks saada taotletava tunnustuse.

Taotluse Järva valla vapimärgile, Järva valla teenetemärgile ja Järva valla ettevõtlusauhinnale tunnustusavalduste andmiseks esitatakse vallavalitsusele iga aasta 1. septembriks. Taotlused tunnustusavalduste andmiseks edastab vallavalitsus otsustamiseks vallavolikogule.

Taotluse Järva valla tänukirja andmiseks saab esitada igal ajal.

 

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee