TAOTLUS ÜHISE JÄÄTMEMAHUTI KASUTAMISEKS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Ühismahutit on lubatud kasutada kõigi jäätmeliikide kogumiseks ja üleandmiseks, kui jäätmevaldajad on ühisel kokkuleppel täitnud ühismahuti kasutamise taotluse.

 

Õigusaktid

 

Viide

Ühismahutit on lubatud kasutada lähestikku asetsevatel kinnistutel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks, samuti Järva valla territooriumil asuvate kinnistute vahel.

Ühismahutina ei või kasutada segaolmejäätmete üleandmiseks jäätmekotti.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

E-taotlus Taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks

Blanketi saab SIIT

Ühismahutit võib kasutada valitsuse loal.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee