TAOTLUS KORRALDATUD JÄÄTMEVEO GRAAFIKU MUUTMISEKS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Tiheasustusalal asuvalt kinnistult, kus biolagunevate jäätmete kompostimine on tagatud, st kõiki biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid kompostitakse ja jäätmevaldaja on valitsusele vastava nõuetekohase taotluse esitanud ning valitsus olles asjaolusid kohapeal kontrollinud, on vastava loa väljastanud, võib jäätmevedaja olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul või vastavalt jäätmeseaduses kehtestatule.

 

Õigusaktid

 

Viide

Korraldatud jäätmeveoga tingimuste muutmist taotletakse selleks, kui soovitakse jäätmemahutite tühjendamist sätestatust harvem.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

E-taotlus Taotlus korraldatud jäätmeveo graafiku muutmiseks

Blanketi saab SIIT

Jäätmevaldajal esitada kirjalik ja põhjendatud taotlus. Menetlemise tähtaeg on 30 päeva.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee