24.03.23

Täiskasvanuharidus – kunagi pole hilja õppida

 

Kiired muutused ühiskonnas, tehnoloogia areng ja uute suundade tekkimine töö- ning igapäevaelus sunnivad meid pidevalt ennast arendama ja õppima. Teadmised ja oskused peavad käima aga muutustega kaasas, seega elukestev õpe ning haridus omandavad meie elus järjest olulisemat rolli. Õppida ja ennast täiendada või hoopiski tegevusala vahetada ei ole kunagi liiga hilja.
 
Siia lehele on koondatud info, mis aitab leida sobivaid võimalusi pooleli jäänud haridustee jätkamiseks, täiesti uue suuna leidmiseks tööelus või lihtsalt enesetäiendamiseks. 
 

Täiskasvanul on õppes osalemiseks võimalik valida erinevate vormide vahel. Näiteks formaalõppes, mis toimub enamasti koolikeskkonnas ning on õppekavade alusel organiseeritud ja eesmärgistatud. Mitteformaalne õppimine on õpitegevus, mis on ette võetud teadlikult, enda arendamise eesmärgil. Läbi selle soovitakse hankida uusi oskusi, teadmisi ja kogemusi väljaspool traditsioonilist kooliharidust. Informaalne õppimine on eesmärgistamata õppimine, mis toimub igapäevaelu situatsioonides. Näiteks lugemine,  kultuuris- ja huvitegevuses osalemine vm tegevus.

 

Järva vald osaleb pilootprogrammis "Täiskäik", mille  eesmärk on uurida täiskasvanute õppimise toetamise kogemust kohalikes omavalitsustes ja pakkuda välja uusi lähenemisi sellele.

 

Täiskasvanu õppes  osalemise võimalused õppevormiti

 

Formaalsed
 

 • Täiskasvanutel on võimalik omandada põhiharidust ja üldkeskharidust täiskasvanute gümnaasiumites ja osades kutseõppeasutustes. Hariduse omandamine on võimalik ka üldhariduskoolide juures avatud mittestatsionaarse õppe osakondades. (HTM)

Vaata võimalike koole SIIT.

 

 • Kutseõppeasutused on praktilise õppe suunitlusega. Tööd õppetöökojas või praktika ettevõttes moodustavad üle poole, mõnel õppekaval isegi üle 70%, õppemahust. Kutsekoolid pakuvad võimalust õppimiseks töö ja pere kõrvalt nii statsionaarses, kui mittestatsionaarses vormis.

Vaata võimalike koole SIIT.

 

 • Täiskasvanud õppijatele pakuvad paindlikke õppevorme kõrghariduse omandamiseks nii rakenduskõrgkoolid kui ka ülikoolid. Ülikoolid pakuvad üha rohkem ka populaarseteks saanud MOOC (massive open online course) kursuseid ehk veebipõhiseid kursuseid. Üldjuhul on need tasuta ja avatud kõigile õppida soovijatele. (HTM)

Vaata võimalike koole SIIT.
 

 

Mitteformaalsed
 

 • 2021/22. õppeaastast alates on võimalik ülikoolide juures omandada mikrokraadid. Mikrokraadid on pikema ja terviklikuma sisuga täiendusõppekavad, mis annavad võimaluse omandada valitud erialane pädevus kitsamas valdkonnas.Tutvu mikrokraadidega Tallinna ÜlikooliTartu Ülikooli,TalTechiViljandi Kultuuriakadeemia kodulehel.
   
 • Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus. Täienduskoolitusi toimub kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, koolitusfirmade, rahvaülikoolide või maakondlike arenduskeskuste juures.

   

Valik kursuseid
 

https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused

https://www.koolitused.ee/

https://kultuur.ee/

https://koolitus.edu.ee/

https://vabaharidus.ee/

https://www.tark.ee/

https://www.tlu.ee/koolitused

https://taltech.ee/avatud-ulikoolist

Kõiki täienduskoolitusasutusi saad otsida siit:

https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppeasutus

 

Informaalsed
 

 • Raamatud ja raamatukogud kui iseõppimisvõimalused. Järva Valla Raamatukogud ning seal toimuvad sündmused leiad SIIT.
   
 • Vabatahtlikus töös osalemine (https://vabatahtlikud.ee/)
   
 • Ühendustes ja seltsides ning nende tegevustes kaasa löömine. Tutvu Järva valla seltside tegevusega SIIN.
   
 • Üritustel (nt Arvamusfestival), kultuuris osalemine. Järva valla sündmuste kalendri leiad SIIT.
   
 • Taskuhäälingud (podcastide), dokumentaalfilmid jm meedia. Eesti taskuhäälingud leiad kuulamiseks SIIT.
Toimetaja: MARIS PRAATS