TÄISEALISE ISIKU HOOLDAJATOETUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus raske või sügava puudega täisealise isiku hooldamise eest. 

Hooldajatoetust on õigus saada isikul, kelle vallavalitsuse on määranud puudega täisealise isiku hooldajaks, kellele ei maksta töötutoetust ning kelle suhtes on samaaegselt täidetud alljärgnevad tingimused:
  1) hooldatav vajab oma vaimse või füüsilise seisundi tõttu igapäevast kõrvalabi ja järelevalvet;
  2) hooldatava abivajaduse tõttu ei ole hooldajal võimalik tööle asuda.

 

Õigusaktid

 

Viide

Hooldajatoetust makstakse kuni hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpuni vastavalt hooldaja määramise haldusaktis sätestatud hooldusvajadusele järgmiselt:
  1) osalise hooldusvajaduse korral on toetus 75% täisealise isiku hooldajatoetuse määrast;
  2) pideva hooldusvajaduse korral on toetus 100% täisealise isiku hooldajatoetuse määrast.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blanketi saab SIIT

Hooldajatoetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus.

 

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm koos lisadega tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata Järva valla sotsiaalosakonda