29.02.2024 Järva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine

21.12.2023 Järva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikme väljaarvamine komisjoni koosseisust

13.12.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Sotsiaalkomisjon

 

 

 

 

Külvar Mand

esimees

kylvar.mand@jarva.ee

 

Ester Valdvee

aseesimees

ester.valdvee@jarva.ee

LIIKMED

 

 

 

 

1. Margus Vaas

 

 

 

2. Kuldar Tammik

 

 

 

3. Merje Remmelgas

 

 

 

4. Rünno Lass

 

 

 

5. Eve Okas

 

 

 

6. Külli Majori

 

 

 

7. Claire Miljukova

 

 

 

Sotsiaalkomisjoni tegevusvaldkond – Sotsiaalhoolekandega ja lastekaitsega, puuetega inimestega seotud küsimused, eakate hoolekanne, tervishoid, sotsiaalhoolekande asutustega seotud küsimused.