Järva valla ruumilise planeermise ideekorje kokkuvõte

 

Järva valla ruumilisse planeerimisse esitati 136 arvamust/ideed. Kui esitasid oma idee/arvamuse, siis vastuse leiad SIIT.

Täname kõiki osalejaid.

Algas Järva valla ruumilise planeerimise ideekorje

25.02.20

Järva vallavalitsuse eesmärk on tagada üldplaneeringu avalikkus ja piisav kaasamine menetlusse. Selleks rakendatakse töösse uus kaardirakendus valla üldplaneeringu koostamiseks. Ideid saab esitada perioodil 25.02-15.03.2020. Ideekorje kaardile on võimalik esitada asukohast lähtuvaid seisukohti ja ettepanekuid, mis aitavad kas lühemas või pikemas perspektiivis valla ruumilist arengut suunata. Ideid võib esitada igaüks.

Kogutud ideedele annab üldplaneeringu komisjon tagasisidet ja arvestamisele minevad ettepanekud kajastatakse koostatavas valla üldplaneeringus.

Järva valla ruumilise planeerimise ideekorje kaardirakenduse leiab SIIT.