Alates 1. septembrist 2022 on kättesaadav riiklik perelepitusteenus

Alates 1. septembrist 2022 rakendub Riikliku perelepitusteenuse seadus. Nüüd on Eestis esimest korda perelepitusteenus kättesaadav riiklikult koordineeritud teenusena. Sotsiaalkindlustusamet on keskne kontaktpunkt nii kohtutele, spetsialistidele kui ka peredele. Riiklik perelepitusteenus on lapsevanematele tasuta.

Eestis purunevad pooled kooselud, kus kasvavad lapsed. Kuid ei koolis ega kõrgkoolis räägita tulevastele lapsevanematele sellest, kuidas on õige lahku minna ja kust saada lahkumineku protsessis abi. Seetõttu on väga suur ka iga-aastane kohtusse pöörduvate lahkuläinud lapsevanemate arv, kes vajavad abi lapse heaolust lähtuvate kokkulepete sõlmimisel. Nüüd on võimalik riigi abiga sõlmida kohtuvälised kokkulepped.

 

Mis on perelepitus?

Perelepitusteenus on mõeldud ühise alaealise lapse või laste lahku läinud või lahkuminevatele lapsevanematele, kel ei ole õnnestunud kokku leppida lapse elukorralduslikes küsimustes (näiteks nagu suhtluskord või elatis). Teenus aitab elu peale lahkuminekut laste jaoks võimalikult valutult korraldada. Tegemist ei ole paarisuhte lepitamisega, vaid lapse heaolust lähtuvate kokkulepete saavutamisega. Perelepituses ei osale mitte endised elukaaslased, vaid vanemad.

Perelepituse tulemuseks on vanemate allkirjastatud vanemluskokkulepe. Sotsiaalkindlustusameti kinnitatud vanemluskokkulepe on täitedokument. Tavaliselt kestab üks perelepitusseanss 90 minutit ja kohtutakse keskmiselt 2-3 korda.

Perelepitaja kaasab protsessi ka lapse, andes talle võimaluse olla kuuldud ja kaasatud tema elu puudutavate otsuste langetamisel. Laste kaasamine perelepitusse toimub lapse vanust ja valmisolekut arvestades.

 

Kuidas teenusele saada?

Perelepitusteenuse saamiseks tuleb lapsevanematel pöörduda sotsiaalkindlustusametisse.

Selleks on lapsevanematel mitu võimalust:

  • kirjutades sotsiaalkindlustusameti meiliaadressil: info@sotsiaalkindlustusamet.ee;
  • pöördudes sotsiaalkindlustusametisse iseteeninduse kaudu;
  • pöördudes sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Pöördumise sisuks on:

  • kinnitus, et riiklik perelepitusteenus on mõlema lapsevanema ühine soov;
  • lapsevanemate andmed – nimi, isikukood, elukoha aadress ja kontaktandmed (telefoni nr ja meiliaadress);
  • lapse või laste andmed – nimi, isikukood, elukoha aadress;
  • erimeelsust tekitavad teemad, nt elatis või suhtluskord vms;
  • millises keeles soovite teenust saada;
  • teenuse osutamise koht (esimene ja teine eelistus), nt Tartu, Viljandi, Pärnu vm;
  • muu oluline informatsioon.

 

Kohaliku omavalitsuse roll lapsevanemate perelepitusteenusele jõudmisel on nende toetamine ja nõustamine.

Kui lapsevanem või spetsialist vajab perelepitusteenuse alast nõu, näiteks kas perelepitusteenus on perele kõige sobivam lahendus vms, siis võtke julgelt ühendust meie teenuse koordinaatoriga, kelle kontaktid leiab meie teenuse alalehelt.

 

Kes on meie perelepitajad?

Sotsiaalkindlustusamet alustab koostööd perelepitajaga üle Eesti. Perelepitajate tööpiirkonnad jagunevad järgmiselt: Tallinn, Haapsalu, Kärdla, Kuressaare, Rapla, Jõgeva, Paide, Pärnu, Tartu, Valga, Viljandi, Võru, Põlva, Narva, Jõhvi ja Rakvere.

Perelepitajad on kõrgharidusega spetsialistid, kes on läbinud perelepituse baasõppe ja sotsiaalkindlustusameti korraldatud kvalifikatsioonieksami. Perelepitusteenust osutatakse eesti-, vene-, inglise-, soome ja isegi läti keeles.

 

Rohkem olulist infot

Infot riikliku perelepitusteenuse kohta leiab meie teenuse alalehelt https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/riiklik-perelepitusteenus.

Küsimuste korral kirjuta meile info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Jälgi meie tegemisi ka Facebooki kaudu.