Riigikogu valimised 5. märtsil 2023

Riigikogu valimised - 5. märtsil 2023

Järva Vallavolikogu 26.01.2023 otsus nr 2 "Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete kinnitamine"

Järva Vallavalitsuse 11.01.2023 määrus nr 1 "Valmisjaoskondade moodustamine"

5. märtsil 2023 toimuvad Riigikogu valimised

Järva Vallavalitsus moodustas Riigikogu valimiste läbiviimiseks 11.01.2023 määrusega nr 1 Järva vallas viis valimisjaoskonda järgmiselt:

  • Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub 27.02-05.03.2023 Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond).
  • Valimisjaoskond nr 1 teine hääletamisruum asub 04.03.2023 Peetri Kooli hoones (Kesktee 11, Peetri alevik, Järva vald, Järva maakond).
  • Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub 03.-05.03.2023 Aravete raamatukogus (Piibe mnt 21/2, Aravete alevik, Järva vald, Järva maakond).
  • Valimisjaoskond nr 2 teine hääletamisruum asub 03.03.2023 Ambla kultuurimajas (Pikk tn 15, Ambla alevik, Järva vald, Järva maakond) ja 04.03.2023 Albu rahvamajas (Albu rahvamaja, Albu küla, Järva vald, Järva maakond).
  • Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub 03.-05.03.2023 Koeru teeninduskeskuses (Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald, Järva maakond).
  • Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub 03.03.2023 ning 05.03.2023 Koigi teeninduskeskuses (Mõisavahe tee 9, Koigi küla, Järva vald, Järva maakond).
  • Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub 04.03.2023 Päinurme rahvamajas (Meierei tn 6, Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond).
  • Valimisjaoskond nr 5 hääletamisruum asub 03.-05.03.2023 Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järva vald, Järva maakond).

Valimisjaoskond nr 1 korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda ja hääletamist asukohas ning ööpäevases hoolekandeasutuses.

 

Hääletamise aeg

Eelhääletamine toimub sarnaselt Järva Vallavolikogu valimistega 2021. aastal

1) 27.02.-02.03.2023 (esmaspäevast neljapäevani) valimisjaoskonnas nr 1. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00;

2) 03.03. ja 04.03.2023 (reedel ja laupäeval) kõigis valimisjaoskondades. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00;

3) 27.02.-02.03.2023 (esmaspäevast neljapäevani) valija asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00;

4) 27.02.-04.03.2023 (esmaspäevast laupäevani) elektrooniliselt. Hääletamine algab 27.02.2023 kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 04.03.2023 kella 20.00-ni.

Kodus hääletamine korraldatakse 03.-05.03.2023 ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad.

Kodus hääletamist saab taotleda, kui valija mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis.

Kodus hääletamise korraldamiseks:

1) esitab valija kuni valimispäeva 05.03.2023 kella 14.00-ni kirjaliku taotluse;

2) võib valija esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel (nr 5304 0980)

03.03.2023 ja 04.03.2023 (reedel ja laupäeval) kella 12.00-st kuni 20.00-ni ning 05.03.2023 (valimispäeval) kella 9.00-st kuni 14.00-ni.

Kodus hääletamise taotluses märgitakse valija nimi, isikukood, aadress, sidevahendi number ja kodus hääletamise põhjus.

Valimispäeval 05.03.2023 algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.

Hääletamise koht

Riigikogu valimistel ei ole valijad seotud oma kodule lähimate valimisjaoskondade hääletamisruumidega. Hääletada saab ükskõik millises oma elukohajärgse valimisringkonna hääletamisruumis.

Elektrooniline valijate nimekiri

Kasutusse on võetud elektrooniline valijate nimekiri, mille koostab Siseministeerium. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri allkirjalehele.

Valija võib kontrollida enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsust. Kui valija leiab, et tema kohta valijate nimekirja kantud andmetes on viga, esitab ta vea parandamise avalduse jaoskonnakomisjonile, kes edastab selle viivitamata vallasekretärile.

Hääletamisõigus

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks.

Järva valla valimiskomisjon

Valla häältelugemiskomisjoni ülesandeid Riigikogu valimistel täidab kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras moodustatud valla valimiskomisjon.

Järva valla valimiskomisjoni asukoht on Järva-Jaani teeninduskeskuse hoones aadressil Pikk 56, Järva-Jaani alev.

Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Karin Tenisson-Alev, e-post karin.tenisson-alev@jarva.ee, tel 5304 0980. Valimiskomisjoni aseesimees on Jaanika Aava, e-post jaanika.aava@jarva.ee, tel 505 2932.

Valimiskomisjoni liikmed on Mati Tatrik, Merike Luuk ja Ines Kurvits.

Hääletamistulemuste kindlakstegemine

Hääletamistulemused tehakse kindlaks avalikult.

Hääletamissedelite ülelugemist alustab Järva valla valimiskomisjon 6. märtsil 2023 kell 10.00 Järva-Jaani teeninduskeskuses, aadress Pikk 56, Järva-Jaani alev.

Teave Riigikogu valimiste korraldamise kohta on avaldatud Järva valla veebilehel https://jarvavald.ee/riigikogu-valimised-2023 ja riigi valimisteenistuse veebilehel www.valimised.ee

 
 
Riigikogu valimiste korraldus 2023 - viipekeelne video
 
 
Hääletamine valimisjaoskonnas 2023 - viipekeelne video