Riigikogu valimised 5. märtsil 2023

Riigikogu valimised - 5. märts 2023

Järva Vallavalitsuse 11.01.2023 määrus nr 1 "Valmisjaoskondade moodustamine"

Riigikogu valimiste korraldus 2023 - viipekeelne video
 
 
Hääletamine valimisjaoskonnas 2023 - viipekeelne video