Elustamisaparaadid spordihoonetesse

Järva Vallavalitsus sai Leader-meetmest (MTÜ Järva Arengu Partnerid, Meede 1.1.1 Piirkonna arengutoetus, kevad 2023) 8337,60 eurot toetust projekti „Elustamisaparaadid spordihoonetesse" elluviimiseks.

Läbi viidi hange, mille tulemusena on nelja elustamisaparaadi maksumus 5232 eurot.

Projekti otsene eesmärk: Järva valla spordihoonetes on automaatsete elektrišoki aparaatidega vajadusel võimalus inimesi elustada.

Projekti tulemid: Järva valla nelja spordihoonesse (Koigis, Koerus, Järva-Jaanis ja Aravetel) on paigaldatud automaatsed elektrišoki aparaadid (AED), nende täisautomaatsete seadmetega on vajadusel võimalus elektrišokki anda ning inimesi elustada ja päästa. Kõigis spordihoonetes on toimunud ka AED kasutamise koolitus.

Elustamisaparaadid paigaldas ja koolitused viis läbi Medivar OÜ novembris 2023.

Ambla Spordiklubil teostus Aravete mänguväljakute projekt

Kohaliku omaalgatuse  programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste teenuste arendamist.

MTÜ Ambla Spordiklubi esitas 2018. aastal kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru projekti „Mängu- ja spordiväljakute projekteerimine Aravete kooli parki" summas 2472 eurot, millest KOP-i rahastus oli 2000 eurot. Teise poole rahastusest tagas Ambla Spordiklubi summas 472 eurot. Projekti tegevusperioodiks oli 01.10.2018 kuni 01.04.2019.

Projekti eesmärgiks on, et Ambla Spordiklubil on valminud Aravete mängu- ja spordiväljakute(turnimis- võimlemis ala, multifunktsionaalne palli-mänguväljak ja skate ala) rajamiseks vajalikud tehnilised projektid. Projekti vaata SIITMänguväljaku asendiplaan.

Aravete kooli parki on plaanis rajada mitme osaline mänguväljak, milleks on turnimis- võimlemisala, multifunktsionaalne palli-mänguväljak ja skate ala. Käesoleva projekti teostumisega saab kogukond endale avalikku kasutusse olulise terviseliikumise objektid. Aravete mänguväljakute projekteerimise käigus valminud projektid on edaspidise töö aluseks mänguväljakute ehituseks ja vastavate tegevuste kooskõlastamisteks. Antud projektiga jätkuvad tegevused hinnapakkumiste tehniliste tingimuste väljatöötamisega ja ehitustegevuste hinnapakkumiste küsimisega. Samuti vajalikud kooskõlastused ehitustegevuseks.

Siinkohal kuuluvad tänusõnad Järva Vallavalitsusele,  Järvamaa Arenduskeskusele, ja Järva Omavalitsus Liidulele mõistva suhtumise ja positiivsete otsuste ning abi eest!

Reimo Kaasiku

Juhatuse esimees

MTÜ AMBLA SPORDIKLUBI

 

Kuidas Järva maanaised emakeelepäeva tähistasid

Emakeele aastal, 17. märtsi 2019 keskpäeval kogunesid Järva maanaised armsasse Sargvere mõisa, et koos selgitada välja kaunikõlalisemad emakeele sõnad.

Kauaaegne eesti keele pedagoog, Evi Treimann, avas päeva Kristjan Jaak Petersoni luuletusega. Päev jätkus emakeele tunniga, seejärel andsid kõik oma 10 meeldivamat sõna või lauset, et valida enimesinenud sõnad pingeritta.

Emakeelepäevast osavõtjatele suur aitäh, kui palju ilusaid sõnu olite kirja pannud! Evi, meie juhendaja valis välja korduvamad sõnad ja siin nad on:

  1. kallis
  2. ema
  3. rõõm
  4. päike (päikseline)
  5. armas
  6. öö
  7. hall sall
  8. pilleriin
  9. seller
  10. piripill

 

Seejärel koostas esineja osalejate antud omadussõnadest vigurjutukese:

Sinise emakeele heleda päeva kallis pidukõne.

Roosa märtsikuu parimal päeval on tulnud ilusa Sargvere lihtsa mõisa ussilikku saali nukrad osavõtjad päikeselisest Järva-Jaanist, toimekalt Karinult ja mõned tublid osalejad imelisest Sargverest.

Töökad kohalejõudnud istuvad punase laua taga ja ootavad, et  kuulda midagi looduslikku, aga kõik on lumiselt igav, midagi eeskujulikku ei esita keegi.

Mitmekülgse Sargvere omad on pooliku laulmise ära unustanud. Pehmel eelmisel korral lõid tuulise Koigi loomulikud näitlejad magusa meeleolu.

Kui nüüd ürgse keelekasutuse juurde südiselt tagasi tulla, siis võib öelda, et padjased inimesed ei oska mullast eesti keelt karvaselt rääkida, ikka kasutab mõni kevadine tulnud asemel tuld, saa nüüd aru, kas see särav on siia tulnud või tõi ta tuld.  Aga mehelikuks virisemiseks pole südit põhjust. Õnnelik pidu saab lapsikult peetud. Kõige tähtsam on kodune tähistamine ja naiselik kokkusaamine, et saaks kergejalgselt omavahel lillelisi mõtteid vahetada, tunda ennast uljalt tähtsama.

Elagu tömp tähtpäev! Uute kenade kohtumisteni tundeliste maanaiste igivanal üritusel.

Päeva lõpuks leidsime, et kaunikõlaline eesti keel jääb püsima, vaatamata väljast tulevatele erikeelte mõjutustele.

Täname Sargvere MES tegevjuhti Triin Randvälit ja Ulla Taumanni hubase sooja saali ja imeilusa käsitöönäituse ülespaneku eest!

Ettevõtmine sai teoks tänu Leaderi toetusele.

 

Aime Kallandi

 

Pildid Järva maanaiste emakeelepäeva tähistamisest

 

24. veebruaril 2019 toimus Karinu külamajas pidulik koosviibimine Eesti Vabariik 101 sünnipäeva puhul. Kohal olid külaselts Karame ja Järva maanaiste ühenduse liikmed. Külalisesinejaks oli palutud tuntud ajaloolane Valdo Praust, kes rääkis huvitavaid seiku vabadussõjast.

Piduliku laua eest täname Karame juhatuse liikmeid Margit Selget ja Hille Nugist.

Kõlas Eesti hümn, 30 inimest kuulas põnevat loengut.

Tegevus toimus Leader projekt "Karinu ja Metsla 500" raames

 

Pildid Karinu külamajas EV101 koosviibimisest SIIN

 

Vello Kallandi

projektijuht

Projekt "Inimesed ajas ja aeg inimestes"

Projekti käigus antakse välja Imavere piirkonna ajalooraamat "Inimesed ajas ja aeg inimestes" tiraaziga 500 eksemplari. Ühisprojekti raames SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa Muuseumiga viiakse läbi ühistegevusi: valla ajalooraamatu esitlemine, ajalooviktoriinide sarja läbiviimine, Järvamaa Muuseumi ja Päinurme Koduloomuuseumi külastus ja koduloouurimise õpituba.

Projektitoetuse abikõlbulik kogusumma on 10 668,00 eurot, millest toetuse summa moodustab 9067,80 eurot.