Pere lahendusring

Pere lahendusring pakub perekondadele ja nende võrgustikele (sugulased, sõbrad, head tuttavad) võimalust tulla kokku ja leida lahendusi laste heaoluga seotud murekohtadele. Lahendusring pakub laiendatud pereringile võimalust väljendada oma seisukohti, leida tekkinud probleemidele ühiselt lahendusi ning teha otsuseid lapse vajadustest ja huvidest lähtuvalt. Eesmärgiks on jõuda laiema pereringi poolt sõnastatud kirjaliku tegevusplaanini, kuidas hoolitseda  lapse eest ja leida toimivad lahendused seoses lapse muredega, näiteks:

  • Lapsel on raskused koolikohustuse täitmisega
  • Lapsel esineb riskikäitumist (nt. antisotsiaalsus, agressiivset käitumist, õigusrikkumised)
  • Laps tarvitab sõltuvusaineid (nt. alkohol, suitsetamine jms)
  • Lapsel esineb terviseprobleeme (nt. vaimse tervise seisund, puudest või erivajadusest tingitud asjaolud)
  • Lapsel on raskusi last kasvatava isiku poolt seatud piiride järgmisega.

Täpsem info Järva Vallavalitsuse laste ja perede heaolu peaspetsialistidelt.

 

Kasulik info veebilehel www.ennetuskeskus.ee