Järva Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja mandaatide määramine ning valimisringkonna moodustamine