Algas registreerimine Järva valla õpilasmalevasse 2020!

Foto: Järva valla õpilasmalev 2019

 

Algas registreerimine Järva valla õpilasmalevasse 2020!

Järva valla õpilasmalev tähendab noore jaoks omavanustega koos töötamist, taskuraha teenimist, tööharjumuse õpetamist ja ka uute sõprade leidmist. See on võimalus veeta oma suvine koolivaheaeg meeldivalt ja kasulikult. Malev aitab noortel väärtustada töötamist ning innustab sisenema tööturule. 

 

Malevarühmad töötavad piirkondades järgnevalt:

Albu: I rühm 15.06 -30.06.2020, II rühm 03.08-14.08.2020

Kontakt: Elen Pent, Albu.Noortekeskus@jarva.ee , 5353 9640.

Ambla 15.06-30.06.2020

Kontakt: Merle Trestip, ambla.noortekeskus@jarva.ee , 5693 3653.

Aravete: I rühm 15.06-30.06.2020, II rühm 03.08-14.08.2020

Kontakt: Tiit Lastik, Aravete.Noortekeskus@jarva.ee , 5190 9227.

Järva-Jaani: 15.06-30.06.2020 (rühmad I, II)

Kontakt: Janika Nukke, jjnoortekeskus@gmail.com , 526 5985.

Koeru: I rühm 15.06-30.06.2020, II rühm 03.08-14.08.2020   

Kontakt: Gordon Lightbody, Koeru.Noortemaja@jarva.ee , 5179 4449.

Imavere: 15.06-30.06.2020

Kontakt: Marta Schönberg, Imavere.Noortekeskus@jarva.ee , 520 4085.

Koigi: 15.06 - 21.06.2020

Kontakt: Lea Traks, Koigi.Noortekeskus@jarva.ee , 521 6434.

Päinurme: 29.06 – 5.07.2020

Kontakt: Lea Traks, Koigi.Noortekeskus@jarva.ee , 521 6434.

Peetri: 15.06-30.06.2020

Kontakt: Getter Klaas, getter.klaas@jarva.ee , 5666 2038.

 

Sihtrühmaks Järva valla noored vanuses 13-17 (18) eluaastat. Töö on kerget laadi  (puhastus-, koristus-, haljastus ja põllumajandustööd). Tööaeg neli kuni 6 tundi päevas. Makstakse miinimum tunnitasu. Malevaprogrammis on lisaks töö tegemisele ka vaba aja tegevused.

Kõik malevas osalevad noored peavad enne tööle tutvuma tööohutusega ning allkirjastama töölepingud ning läbima tööseadusandlus koolituse. Täpsed kuupäevad selguvad alles, vastava sisulist informatsiooni jagab teiega noorsootöötaja.

 

Kandideerimiseks peab noor esitama:

  • Avalduse koos seadusliku esindaja nõusolekuga;
  • motivatsioonikirja.

Avaldus, CV koos motivatsioonikirjaga

 

Registreerimisaeg: 1. aprill– 10. aprill 2020.

Kiirusta, kohtade arv on piiratud!

 

Avalduse vormid ja vajalik informatsioon alates 1. aprillist saadaval:

Järva valla veebilehel http://jarvavald.kovtp.ee/uldinfo „Haridus ja noorsootöö".

Avaldus esitada hiljemalt 10. aprilliks 2020 piirkonna kontaktile või Järva Vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Triin Konrad.

 

Lisainfo:

Triin Konrad

Järva valla noorsootöö spetsialist

Triin.Konrad@jarva.ee

5380 1344