Algas registreerimine Järva valla õpilasmalevasse!

Järva valla õpilasmalev tähendab noore jaoks omavanustega koos töötamist, taskuraha teenimist, tööharjumuse õpetamist ja ka uute sõprade leidmist. See on võimalus veeta oma suvine koolivaheaeg meeldivalt ja kasulikult. Malev aitab noortel väärtustada töötamist ning innustab sisenema tööturule. 

 

Malevarühmad töötavad piirkondades järgnevalt:

Albu 17.06-01.07.2019

Kontakt: Elen Pent, Albu.Noortekeskus@jarva.ee , 5353 9640.

Ambla 17.06-01.07.2019

Kontakt: Merle Trestip, Ambla.Noortekeskus@jarva.ee , 5693 3653.

Aravete: I rühm 17.06-26.06.2019, II rühm 27.06-04.07.2019

Kontakt: Ljubov Raudna, Aravete.Noortekeskus@jarva.ee , 552 1946.

Järva-Jaani 17.06-01.07.2019 (rühm I)

Kontakt: Heli Kark, helikark@gmail.com , 5346 4913.

Järva-Jaani 17.06-01.07.2019 (rühm II)

Kontakt: Janika Nukke, Jarva-Jaani.Noortekeskus@jarva.ee , 526 5985.

Koeru 17.06-01.07.2019   

Kontakt: Krista Karusion, Koeru.Noortemaja@jarva.ee , 5660 4022.

Imavere 25.06-08.07.2019

Kontakt: Diana Simmer, Imavere.Noortekeskus@jarva.ee , 5323 5410.

Koigi: I rühm 17.06-26.06.2019, II rühm 27.06-04.07.2019

Kontakt: Lea Traks, Koigi.Noortekeskus@jarva.ee , 521 6434.

Peetri 10.06-21.06.2019

Kontakt: Getter Klaas, getter.klaas@jarva.ee , 5666 2038.

 

Sihtrühmaks Järva valla noored vanuses 13-18 eluaastat. Töö on kerget laadi (puhastus-, koristus-, haljastus ja põllumajandustööd). Tööaeg neli tundi päevas. Makstakse miinimum tunnitasu. Malevaprogrammis on lisaks töö tegemisele ka vaba aja tegevused.

Kõik malevas osalevad noored peavad enne tööle asumist tutvuma tööohutusega ning allkirjastama töölepingud ning läbima tööseadusandlus- ja karjääriplaneerimise koolituse. Täpsed kuupäevad selguvad maikuus.

 

Kandideerimiseks peab noor esitama:

  • Avalduse koos seadusliku esindaja nõusolekuga;
  • CV, motivatsioonikirja.

Avaldus, CV koos motivatsioonikirjaga

 

Registreerimisaeg: 8. aprill– 22. aprill 2019.

Kiirusta, kohtade arv on piiratud!

 

Avaldus esitada hiljemalt 22. aprilliks 2019 piirkonna kontaktile või Järva Vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Triin Konradile.

 

Lisainfo:

Triin Konrad

Järva valla noorsootöö spetsialist

Triin.Konrad@jarva.ee

5380 1344