Minu ruumi elanikud ja aadressi lõpetamine

Ruumi omanik saab vaadata Kinnistusraamatu andmetel temale kuuluvate kinnistute loetelu, mille aadress on registreeritud kellegi elukohaks rahvastikuregistris ja seejärel vaadata, kes on tema ruumi aadressile oma elukoha registreerinud isikud.

Soovi korral saab esitada teenuses avalduse isikute aadresside lõpetamiseks.

Minu andmed.

Minu ruumi elanikud.

Aadressi lõpetamine.

 Sisenemine toimub "Elukoht" alt, valides "Minu ruumi elanikud ja aadressi lõpetamine". Kõigepealt kuvatakse teenuse esimene osa - "Ruumi registreeritud isikute päring omanikule". Omanik saab vaadata, kes on tema ruumi aadressile elukoha registreerinud.
 Nupule „Ruumi registreeritud isikud" vajutades avaneb ruumis elukoha registreerinud isikute loetelu. Soovides isikute elukoha aadressi lõpetada vajutab avaldaja „Alustan isikute aadresside lõpetamist" ja suundub teenuse teise ossa „Isikute aadresside lõpetamine".