MATUSETOETUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Matusetoetus on matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks matusekorraldajale makstav ühekordne sotsiaaltoetus.

 

Õigusaktid

 

Viide

Matuse korraldaja on isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud. Matusetoetust makstakse isiku surma kuupäeval kehtivas määras. Matusetoetus on 250 eurot.

Matusetoetust makstakse üks kord lahkunu kohta.

Matusetoetust on võimalik üldjuhul taotleda kuni kolme kuu jooksul pärast surmakande koostamist. Matusetoetust on õigus saada isiku eest, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris oli surma hetkel Järva vald.

 

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blanketi saab SIIT

Matusetoetuse saamiseks esitab matuse korraldaja ametiasutusele vormikohase kirjaliku avalduse, milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, pangakonto number ja lahkunu andmed, kelle eest toetust taotletakse. Taotlusele lisatakse lahkunu surmatõend.

 

Taotlemine elektrooniliselt

 Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata Järva valla sotsiaalosakonda või info@jarva.ee