LASTEAIAKOHA TAOTLUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Järva valla koolieelse lasteasutuse lapse vastuvõtmiseks. Kohta rühmas võib kasutada täis- või osaajalisena.

 

Õigusaktid

 

Viide

Lasteaias on õigus saada koht lapsel:
1) kes on vanuses üks aasta ja kuus kuud kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni;
2) kelle enda ja ühe lapsevanema või eestkostja elukoht on rahvastikuregistri andmetel Järva vallas.

Kui lasteaias on koht, mida ei vaja Järva valla laps, võib lasteaed kohta pakkuda lapsele, kellel pole endal ja lapsevanematel või eestkostjal elukoht rahvastikuregistri andmetel Järva vallas.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Lapsele lasteaias koha taotlemiseks esitab vanem vormikohase avalduse, märkides ära eelistatud lasteaia.

Avaldus sisaldab kinnitust, et vanem on teadlik lasteaia koha kasutamise tingimustest, sh kohustusest tasuda koha kasutamise ja lapse toidukordade eest vastavalt kehtestatud hindadele.

Avaldused reastatakse koha kasutamise alustamise õppeaasta põhiselt, arvestades avalduse esitamise aega, lapse vanust 30. septembri seisuga.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee