13.12.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Turvalisuse- ja külaelukomisjon

 

 

 

 

Lea Traks

esimees

lea.traks@jarvavald.ee

 

Külli Majori

aseesimees

kulli.majori@jarvavald.ee

LIIKMED

 

 

 

 

1. Himot Põldver

 

 

 

2. Pille-Riin Kranich

 

 

 

3. Aivar Murumaa

 

 

 

4. Arvi Luuk

 

 

 

5. Tiiu Kajak

 

 

 

6. Svea Randalainen

 

 

 

7. Ester Valdvee

 

 

 

Turvalisuse- ja külaelukomisjoni tegevusvaldkond – Külaseltside, külaliikumisega ja kogukonnakogudega seotud küsimused, mittetulundusliku tegevuse toetamine, turvalisuse küsimused.