Piirkonna ohud 
 
Elutähtsad teenused
  • Kohalike teede sõidetavus ja toimepidevuse piirmäärad (info ETKA määrusest).
  • Vee- ja kanalisatsiooniteenus ja toimepidevuse piirmäärad (info ETKA määrusest). Loetelu kohalike alternatiivsete joogivee saamise kohtade osas (kaevud, allikad).
  • Kaugküte ja toimepidevuse piirmäärad (info ETKA määrusest).
  • Teised elutähtsad teenused – soovituslik juhis www.kriis.ee
 
Pere ja kogukonna kriisiolukorraks valmistumine
 
Abi saamine kriisiolukorras
  • Olulised kontaktid: Igapäevased tegevused
  • Olulised kontaktid KOV-s (elanike jaoks mõeldud kontaktid ühendumiseks kriisi ajal). 
  • Päästekomandode kaart
  • KOV valmidus - Kriisikomisjon/kriisimeeskond (reageeriv struktuur ja ülesanded).
  • Evakuatsiooni korraldus KOV-s.