Riigi valimisteenistus

Järva valla valimiskomisjoni otsused

Kandideerimine 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Järva valla valimiskomisjoni 9. novembril 2021 vastu võetud otsused

9.11.21

Järva valla valimiskomsjon võttis 9. novembril 2021 vastu otsuse nr 8 "Järva Vallavolikogu 2. koosseisu liikmete registreerimine"

Järva valla valimiskomisjon võttis 9. novembril 2021 vastu otsuse nr 9 "Järva Vallavolikogu 2. koosseisu asendusliikmete registreerimine"

Järva valla valimiskomisjon võttis 9. novembril 2021 vastu otsuse nr 10 "Lisamandaatide registreerimine" KOV volikogu valimised LISAMANDAADID 2021 (Järva vald)

Järva Vallavolikogu valimiste hääletamis- ja valimistulemuste protokollide avalikustamine

Järva valla valimiskomisjon avalikustab Järva Vallavolikogu valimiste hääletamistulemuste protokolli ja valimistulemuste protokolli.

Antud protokollide kohta kaebuste esitamise tähtaeg on kolm päeva peale protokollide avalikustamist see tähendab hiljemalt 21. oktoober 2021.

Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine

Valla valimiskomisjoni asukoha määramine

Valimisjaoskondade moodustamine

Järva Vallavolikogu otsused

Hääletamine Järva Vallavolikogu valimistel

Hääletamisruumid

Valija saab valimisnädalal pabersedeliga hääletamas käia järgmistes hääletamisruumides ja kellaaegadel:

11.-16. oktoober kella 12.00-20.00

 • Järva-Jaani teeninduskeskus – Pikk tn 56, Järva-Jaani alev

15. oktoober kella 12:00-20:00

 • Ambla teeninduspunkt - Lai tn 22, Ambla alevik
 • Koigi teeninduskeskus - Mõisavahe tee 9, Koigi küla

15.-16. oktoober kella 12:00-20:00

 • Aravete kultuurimaja - Piibe mnt 27, Aravete alevik
 • Koeru teeninduskeskus - Paide tee 5, Koeru alevik
 • Imavere teeninduskeskus - Viljandi mnt 11, Imavere küla

16. oktoober kella 12.00-20.00

 • Kareda teeninduskeskus - Kesktee 11, Peetri alevik
 • Albu rahvamaja - Albu rahvamaja, Albu küla
 • Päinurme Päevakeskus - Päevakeskuse, Päinurme küla

17. oktoober kella 9:00-20:00

 • Järva-Jaani Kultuurimaja - Pikk tn 58, Järva-Jaani alev
 • Aravete kultuurimaja - Piibe mnt 27, Aravete alevik
 • Koeru teeninduskeskus - Paide tee 5, Koeru alevik
 • Koigi teeninduskeskus - Mõisavahe tee 9, Koigi küla
 • Imavere teeninduskeskus - Viljandi mnt 11, Imavere küla

Hääletamisruumides palun valijatel kanda maski.

 

Kodus hääletamine

Kodus hääletamine korraldatakse 15.-17.10.2021 ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

Kodus hääletamist saab taotleda, kui valija mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis. Kodus hääletamise korraldamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile esitada taotlus, milles märgitakse valija nimi, isikukood, aadress, sidevahendi numbrid ja kodus hääletamise põhjus.

Kodus hääletamise kirjalikke taotlusi (sh digitaalallkirjaga) saab esitada 15.-16. oktoobril 2021 (reedel ja laupäeval) kella 12.00-20.00 ja valimispäeval 17. oktoobril 2021 kella 14.00ni. Taotluse võib esitada ka telefoni teel.

Taotlused palun esitada valla valimiskomisjoni esimehele või aseesimehele. Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Karin Tenisson-Alev, tel 5304 0980. Valimiskomisjoni aseesimees on Jaanika Aava, tel 505 2932.

Kodus hääletamist soovinud valijale helistatakse enne tema juurde minekut ette ning juhendatakse teda hääletuse läbiviimise kohta. Hääletamist korraldavatel jaoskonnakomisjoni liikmetel on rinnas nimesilt, nad kannavad maske ja visiire. Kodus hääletamine püütakse läbi viia valgel ajal.

Valijal peab olema hääletamiseks valmis pandud isikut tõendav dokument ning valija peab kandma maski. Kui valijal kodus maski ei ole, annab talle maski hääletamist korraldav jaoskonnakomisjoni liige. Võimalusel palun hääletajal kasutada valimissedeli täitmisel isiklikku kirjutusvahendit.

 

Elektrooniline hääletamine

Elektrooniline hääletamine algab 11. oktoobril kell 9:00 ja lõpeb 16. oktoobril kell 20:00. Valijarakendus avaldatakse vahetult enne e-hääletamise algust valimiste veebi avalehel. E-hääletamiseks on vaja internetiühendusega turvalist arvutit ja ID-kaarti koos lugejaga või mobiil-ID­d.

Elektroonilist häält saab muuta pabersedeliga valimispäeval 17. oktoobril.

 

Valimiste läbiviimisega seotud küsimuste korral võtke palun ühendust valla valimiskomisjoni esimehe või aseesimehega. Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Karin Tenisson-Alev, tel 5304 0980. Valimiskomisjoni aseesimees on Jaanika Aava, tel 505 2932.

 

Karin Tenisson-Alev

Järva valla valimiskomisjoni esimees

Liisuheitmine ja kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine

Liisuheitmine ja kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine

Järva valla valimiskomisjon viib läbi liisuheitmise reedel, 10. septembril kell 8.30 Järva-Jaani teeninduskeskuse saalis. Liisuheitmise tulemuste alusel antakse kandidaatidele registreerimisnumbrid.

 

Karin Tenisson-Alev

Järva valla valimiskomisjoni esimees

Järva Vallavolikogu valimised

17. oktoobril 2021 toimuvad Järva Vallavolikogu 2. koosseisu valimised.

 

Järva Vallavolikogu otsustas 17.06.2021 otsusega nr 46 määrata järgmise koosseisu liikmete arvuks 21 ja moodustada valimisteks üks valimisringkond nr 1, mille piiriks on Järva valla piir.

 

Järva Vallavalitsus moodustas 04.08.2021 määrusega nr 4 Järva vallas viis valimisjaoskonda järgmiselt: 

 • Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub 11.-16.10.2021 Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond) ja 17.10.2021 Järva-Jaani Kultuurimajas (Pikk tn 58, Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond).

Valimisjaoskond nr 1 teine hääletamisruum asub 16.10.2021 Kareda teeninduskeskuses (Kesktee 11, Peetri alevik, Järva vald, Järva maakond).

 • Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub 15.-17.10.2021 Aravete kultuurimajas (Piibe mnt 27, Aravete alevik, Järva vald, Järva maakond).

Valimisjaoskond nr 2 teine hääletamisruum asub 15.10.2021 Ambla teeninduspunktis (Lai tn 22, Ambla alevik, Järva vald, Järva maakond) ja 16.10.2021 Albu rahvamajas (Albu rahvamaja, Albu küla, Järva vald, Järva maakond).

 • Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub 15.-17.10.2021 Koeru teeninduskeskuses (Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald, Järva maakond).
 • Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub 15.10.2021 ning 17.10.2021 Koigi teeninduskeskuses (Mõisavahe tee 9, Koigi küla, Järva vald, Järva maakond).

Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub 16.10.2021 Päinurme päevakeskuses (Päevakeskuse, Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond).

 • Valimisjaoskond nr 5 hääletamisruum asub 15.-17.10.2021 Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järva vald, Järva maakond).

 

Valimisjaoskond nr 1 korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda ja hääletamist asukohas ning ööpäevases hoolekandeasutuses.

 

Hääletamise aeg

Võrreldes varasemaga on muutunud eelhääletamise aeg.

Eelhääletamine toimub:

1) 11.-14.10.2021 (esmaspäevast neljapäevani) valimisjaoskonnas nr 1. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00;

2) 15. ja 16.10.2021 (reedel ja laupäeval) kõigis valimisjaoskondades. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00;

3) 11.-14.10.2021 (esmaspäevast neljapäevani) valija asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni;

4) 11.-16.10.2021 (esmaspäevast laupäevani) elektrooniliselt. Hääletamine algab 11.10.2021 kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16.10.2021 kella 20.00-ni.

 

Kodus hääletamine korraldatakse 15.-17.10.2021 ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad.

Kodus hääletamist saab taotleda, kui valija mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis. Kodus hääletamise korraldamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile esitada taotlus, milles märgitakse valija nimi, isikukood, aadress, sidevahendi numbrid ja kodus hääletamise põhjus.

 

Kodus hääletamise kirjalikke taotlusi saab esitada 15.-16.10.2021 (reedel ja laupäeval) kella 12.00-20.00 ja valimispäeval 17.10.2021 kella 14.00ni. Taotluse võib esitada ka telefoni teel.

 

Valimispäeval 17.10.2021 algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.

 

Hääletamise koht

Järva Vallavolikogu valimistel ei ole valijad seotud oma kodule lähimate valimisjaoskondade hääletamisruumidega. Hääletada saab ükskõik millises oma elukohajärgse valimisringkonna hääletamisruumis. Näiteks saab Koeru alevikus elav valija hääletada Imaveres või Aravetel ja seda ka valimispäeval, 17. oktoobril.

 

Elektrooniline valijate nimekiri

Kasutusse võetakse elektrooniline valijate nimekiri, mille koostab Siseministeerium. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri allkirjalehele.

 

Valija võib kontrollida  enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsust. Kui valija leiab, et tema kohta valijate nimekirja kantud andmetes on viga, esitab ta vea parandamise avalduse jaoskonnakomisjonile, kes edastab selle viivitamata vallasekretärile.

 

Hääletamis- ja kandideerimisõigus

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, asub Järva vallas. Hääletamisõigus on ka välismaalasel, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks, kelle püsiv elukoht asub Järva vallas, kes elab Eestis pikaajalise elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.

 

Kandideerimisõigus on igal hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks (s.o 07.09.2021) saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub hiljemalt käesoleva aasta 1. augustil Järva vallas.

 

Kandidaatide esitamine ja registreerimine

Volikogu valimistel võib osaleda erakond, kes on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse hiljemalt kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel päeval. Erakond osaleb volikogu valimistel oma nime all. Erakond esitab kandidaatide registreerimiseks esitamisel valla valimiskomisjonile kirjaliku teatise, milles on erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatisele kirjutab alla mittetulundusühingute seaduse või erakonna põhikirja kohaselt erakonda esindama õigustatud isik.

 

Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike moodustatud seltsing, mis on moodustatud kirjaliku lepingu alusel ja mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil. Valimisliidu nimetus sisaldab sõna „valimisliit". Valimisliidu kandidaatide registreerimiseks esitab valimisliidu volitatud esindaja valla valimiskomisjonile teatise. Valimisliit esitatakse valla valimiskomisjonile registreerimiseks alates 18.09.2021 kuni 02.09.2021.

 

Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel teha iga isik, kellel on hääletamisõigus kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 5 lõigete 1, 3 ja 4 kohaselt.

 

Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 18.08.2021 ja lõpeb 07.09.2021 kell 18. Vigade parandamine kandidaatide dokumentides lõpeb 09.09.2021 kell 18.00.

 

Kandideerimisdokumente on võimalik esitada:

1) paberkandjal valla valimiskomisjonile Pikk tn 56, Järva-Jaani alev;

2) saata e-posti aadressile;

3) valimiste infosüsteemi (VIS) kaudu.

 

Vt kandideerimise kohta  https://www.valimised.ee/et/kohalikud-valimised-2021/kandideerimine-2021-aasta-kohaliku-omavalitsuse-volikogu-valimistel

 

Järva valla valimiskomisjon

Järva valla valimiskomisjoni asukoht on Järva-Jaani teeninduskeskuse hoones aadressil Pikk 56, Järva-Jaani alev.

 

Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Karin Tenisson-Alev, tel 5304 0980.

Valimiskomisjoni aseesimees on Jaanika Aava, tel 505 2932.

Valimiskomisjoni liikmed on Mati Tatrik, Merike Luuk ja Ines Kurvits.

 

Valimiskomisjon töötab:

1) perioodil 02.-17.08.2021 esmaspäeval kella 9.00-12.00;

2) perioodil 18.08.-06.09.2021 esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel kella 9:00-12:00, kolmapäeval kella 13:00-16:00;

3) 07.09.2021 kella 13:00-18:00.

 

Vt ka valimistoimingud ja -tähtajad https://www.valimised.ee/et/kohalikud-valimised-2021/valimistoimingud-ja-tahtajad-kohaliku-omavalitsuse-volikogu-valimised-2021

 

Teave valimiste korraldamise kohta on avaldatud Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/et/kov-volikogu-valimised-2021 ja riigi valimisteenistuse veebilehel www.valimised.ee

 

Karin Tenisson-Alev

Järva valla valimiskomisjoni esimees

KOV volikogu valimised 2021

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. 

 

ÜHTNE VALIMISNÄDAL

Valimiste periood koondub ühte nädalasse:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.

JAOSKONNAS

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

VALIMISTE TEABELEHT

 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

VALIMISÕIGUS

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

KOROONAVIIRUS

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.

Seepärast:

 • kanna hääletusruumis maski,
 • hoia teistega vahet,
 • desinfitseeri käsi,
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.