KOV valimised 2017, valimiskomisjoni otsused

Vallavolikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine 27. novembril 2017

Vallavolikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine 13. novembril 2017

Järva valla valimisjaoskond nr 6 jaoskonnakomisjoni koosoleku protokoll 27. september 2017

Järva valla valimiskomisjoni teatis liisuheitmise aja ja koha kohta septemeber 2017

Järva maakonna valimisjuhi korraldus august 2017