KOOLIEELSE LASTEASUTUSE VANEMA POOLT KAETAVA OSA MÄÄRA JA TOIDURAHA TOETUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Toetus määratakse Järva valla koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha katmiseks. 

 

Õigusaktid

 

Viide

Toetusele on õigus perekonnal, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla riiklikult kehtestatud täisealise isiku kahekordse toimetulekupiiri. Toetuse suurus on vanema poolt kaetava osa määrast ja toiduraha kulust 60%.

 

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blanketi saab SIIT

Toetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus koos jooksval kuul tasumisele kuuluva kuludokumendiga hiljemalt kuu 20. kuupäevaks.

Vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha võlgnevus ei kuulu katmisele antud toetuse raames.

 

Taotlemine elektrooniliselt

   Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

 

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm koos lisadega tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata  Järva valla sotsiaalosakonda või info@jarva.ee