Volikogu komisjonide koosolekud septembris

12.09.2022

sotsiaalkomisjon

kell 15.00

Teams ja Järva-Jaani teeninduskeskus

13.09.2022

revisjonikomisjon

kell 9.00

Teams ja Järva-Jaani teeninduskeskus

13.09.2022

turvalisuse- ja külaelukomisjon

kell 15.00

Teams ja Järva-Jaani teeninduskeskus

13.09.2022

kultuuri- ja spordikomisjon

kell 15.00

Teams ja Järva-Jaani teeninduskeskus

15.09.2022

haridus- ja noorsootöökomisjon

kell 15.00

Teams ja Järva-Jaani teeninduskeskus

16.09.2022

keskkonnakomisjon

kell 12.00

Teams ja Järva-Jaani teeninduskeskus

19.09.2022

eelarve- ja majanduskomisjon

kell 15.00

Teams ja Järva-Jaani teeninduskeskus