Volikogu komisjonide koosolekud jaanuaris

10.01.2023

revisjonikomisjon

kell 9.00

Järva-Jaani teeninduskeskus ja Teams

11.01.2023

kultuuri- ja spordikomisjon

kell 16.00

Järva-Jaani teeninduskeskus ja Teams

16.01.2023

keskkonnakomisjon

kell 10.00

Järva-Jaani teeninduskeskus ja Teams

16.01.2023

haridus- ja noorsootöökomisjon

kell 13.30

Teams

16.01.2023

sotsiaalkomisjon

kell 13.30

Järva-Jaani teeninduskeskus ja Teams

16.01.2023

komisjonide ühiskoosolek

kell 14.00

Järva-Jaani teeninduskeskus ja Teams

16.01.2023

eelarve- ja majanduskomisjon

kell 15.00

Järva-Jaani teeninduskeskus ja Teams