Volikogu komisjonide koosolekud novembris

13.11.2023

sotsiaalkomisjon

kell 15.00

Järva-Jaani teeninduskeskus ja Teams

14.11.2023

revisjonikomisjon

kell 9.00

Järva-Jaani teeninduskeskus ja Teams

14.11.2023

turvalisuse- ja külaelukomisjon

kell 15.00

Sõrandu külamaja ja Teams

15.11.2023

kultuuri- ja spordikomisjon

kell 16.00

Järva-Jaani teeninduskeskus ja Teams

16.11.2023

haridus- ja noorsootöökomisjon

kell 15.00

Järva-Jaani teeninduskeskus ja Teams

20.11.2023

kultuuri- ja spordikomisjon

kell 11.00

Järva-Jaani teeninduskeskus ja Teams

20.11.2023

keskkonnakomisjon

kell 14.00

Järva-Jaani teeninduskeskus ja Teams

20.11.2023

eelarve- ja majanduskomisjon

kell 15.00

Järva-Jaani teeninduskeskus ja Teams