13.12.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Keskkonnakomisjon

 

 

 

 

Arvi Luuk

esimees

arvi.luuk@jarva.ee

 

Vello Teor

aseesimees

vello.teor@jarva.ee

LIIKMED

 

 

 

 

1. Himot Põldver

 

 

 

2. Külli Majori

 

 

 

3. Margit Reinpõld

 

 

 

4. Siiri Tammiste

 

 

 

5. Kristjan Siiroja

 

 

 

6. Arvo Imsi

 

 

 

7. Mari-Ann Kivi

 

 

 

Keskkonnakomisjoni tegevusvaldkond – Heakord, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmehooldus, ruumiline planeerimine, maakorraldus, turvalisus, kalmistud, supluskohad.