KARINU KARJÄÄRIST TÄITEKILLUSTIKU (SÕELMED) SAAMISE TAOTLUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Täitekillustiku saavad Järva valla elanikud eesmärgiga parandada kinnistu sissesõiduteed, rajada platsi või ehitise alust pinda jms.

 

Õigusaktid

 

Viide

Materjal on ette nähtud kasutamiseks oma majapidamises, edasimüük või muu vahendustegevus materjaliga on keelatud.

Materjali antakse füüsilisest isikust kinnistu omanikule, kaasomandi korral saab taotleja olla üks omanikest.

Materjali ei anta korterelamutele, MTÜ-dele jm juriidilistele isikutele.

Ühele taotlejale antakse maksimaalselt ühel väljaveo perioodil kuni 100 tonni materjali.

Materjali väljaveo periood Karinu karjäärist on 1. maist kuni 1. oktoobrini. Taotletud, kuid väljaveo perioodil välja vedamata materjali taotlus loetakse menetletuks pärast väljaveo perioodi.

Materjali veo oma kinnistule korraldab taotleja.

TAOTLEMINE- 2023. aastaks on taotluste vastuvõtt lõppenud

17.04.2023 algab Karinu  karjäärist sõelmete väljastamine, kellel taotlused on rahuldatud.  Laadimine on tööpäeviti 07:00 – 15:00.

Vajalikud sammud

Blanketi saab SIIT

Materjali saamiseks tuleb taotlejal esitada vormikohane avaldus, milles tuleb märkida taotleja nimi; kinnistu, kus materjali kasutatakse; taotletav kogus ja materjali kasutuskoht (tee, plats, hoone vm).

Avalduse materjali saamiseks vaatab läbi teede peaspetsialist.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes ja -kohas  Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee