Kandideerimine 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud hiljemalt 12. septembriks 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 1. augustil 2021 Järva valla territooriumil.

Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 18. augustil. Kandidaadi võib registreerimiseks esitada Järva vallas ühes valimisringkonnas.

 

Erakond

 • Erakond esitab enne kandidaatide registreerimiseks esitamist valla valimiskomisjonile teatise, milles tuuakse ära erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatise kirjutab alla erakonda esindama õigustatud isik. Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõppeb 7. septembril kell 18.00.
 • Hiljemalt 9. septembril kell 18.00 lõppeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides.
 • Hiljemalt 12. septembril registreerib valla valimiskomisjon nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.
 • Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

Valimisliit

 • Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike loodud seltsing, mis on moodustatud kirjaliku lepingu alusel ja mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil.
 • Varemalt 18. augustil ja hiljemalt  2. septembril esitatakse valimisliit valla valimiskomisjonile registreerimiseks. Valimiskomisjon registreerib valimisliidu kolme päeva jooksul pärast registreerimiseks esitamist.
 • Varemalt 18. augustil ja hiljemalt 7. septembril esitab registreeritud valimisliit oma kandidaadid valla valimiskomisjonile registreerimiseks.
 • 2017. a kohalikel valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu moodustajateks. See tähendab ka, et kui valimisliidu moodustajaid oli eelmistel valimistel kaks, peavad sama nime kasutamiseks mõlemad moodustajad olema uue valimisliidu moodustajate hulgas.

Üksikkandidaat

 • Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik.
 • Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel teha iga isik, kellel on hääletamisõigus vastavas vallas või linnas.
 • Üksikkandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.

 

Lisateave:

Järva valla valimiskomisjoni esimees Karin Tenisson-Alev

Tel 5304 0980 või Karin.Tenisson-Alev@jarva.ee