Kaasamise põhimõtted Järva vallas

Järva valla kaasava eelarve 2021 hääletamise analüüs

Järva valla 2021. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused

 

Järva valla 2021. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on kinnitatud. Vaata, millised ideed kuuluvad realiseerimisele.

7.-20. juunini 2021 toimus kaasava eelarve rahvahääletus. Kaasava eelarve tulemused kinnitati 28. juunil 2021.

Hääletustulemused on alljärgnevad (pingerea alusel):

Idee

E-hääled

Paberhääled

Kokku

Laste ja noorte tegevusvõimaluste laiendamine Järva-Jaani alevi õuealal

252

63

315

Koeru skatepargi laiendus ja korvpalliplatsi rajamine

218

5

223

Imavere skate-park

97

71

168

Käsukonna kogukonna madalseiklusrada

90

60

150

Aravete kaasaegne mänguväljak

105

2

107

Välijõusaal Koigi küla võimla juurde

60

14

74

Kaasaegne laste mänguväljak Männi vkt keskusesse

70

3

73

Vao küla välijõusaal

26

11

37

Laululava Öötla mõisa parki

35

0

35

KOKKU

953

229

1182

 

Järva valla kaasava eelarve käigus realiseeritakse kaks enim hääli saanud ideed:

 1. Laste ja noorte tegevusvõimaluste laiendamine Järva-Jaani alevi õuealal
 2. Koeru skatepargi laiendus ja korvpalliplatsi rajamine

 

Vastavalt tänavu muutunud Järva valla finantsjuhtimise korra § 15 lõikele 5, ei saa kolmel järgneval aastal (2022, 2023, 2024) Järva-Jaani alevisse ja Koeru alevikku kaasavast eelarvest objekti rajamiseks ideed rahvahääletusele panna.

 

Järva vald tänab kõiki hääletajaid ja ideede esitajaid!

Uute ideedeni 2022. aastal.

Ootame osalema kaasava eelarve 2021 rahvahääletusel!

Kokku esitati 13 ideed, millest 9 on suunatud rahvahääletusele.

Hääletamiseks pead olema vähemalt 16. aastane ja Järva valla elanik.

Hääletada saab kuni ühe idee poolt.

Hääletamine algab 7. juunil ja lõpeb 20. juunil 2021.

Hääletada saad elektroonselt VOLIS  keskkonnas (lingi leiad Järva valla veebilehelt, Facebookist ja äpist) perioodil 7. juuni-20. juuni 2021.

Paberkandjal hääletamine toimub Järva vallas asuvates raamatukogudes  ja selleks on kaks võimalust:

 1. lõika välja Järva Valla Lehest hääletussedel ja too see lähimasse raamatukogusse Järva vallas.
 2. kui sul ei ole hääletussedelit, saad selle täita raamatukogus.

Paberkandjal hääletamisel paneb isik hääletussedeli ümbrikusse, millele märgitakse isiku nimi, isikukood, kuupäev ja kellaaeg.

Raamatukogud avatud:

 • Ahula raamatukogu: Suletud 8.-20. juuni
 • Albu raamatukogu: HÄÄLETADA SAAB: esmaspäeval 14. juunil kell 10.00-14.00 ja neljapäeval 17. juunil 13.00-17.00.
 • Ambla raamatukogu: Suletud 1.-10. juuni. E 12.30-16.30, K 10.00-17.00, N 10.00-17.00
 • Aravete raamatukogu: E, T 10.00-18.00, R 10.00-14.00
 • Ervita raamatukogu: N 8.00-16.00
 • Imavere raamatukogu: E, T, N 10.00-16.00, K 10.00-17.00, R 9.00-14.00
 • Järva-Jaani raamatukogu: E, T 10.00-17.00, K 10.00-18.00, N 10.00-17.00, R 9.00-17.00
 • Karinu raamatukogu: E, K, N 9.00-14.00, T 12.00-17.00
 • Koeru raamatukogu: E-R 10.00-18.00
 • Koigi raamatukogu: E, T, K, R 8.00-16.00, N 10.00-18.00
 • Käravete raamatukogu: Suletud 1.-10. juuni.  E 9.00-12.00, T 9.00-16.00
 • Käsukonna raamatukogu: Suletud 14.-20. juuni. N, P 11.00-16.00
 • Peetri raamatukogu: E, T, R 9.00-17.00
 • Päinurme raamatukogu: E 10.00-14.00, K 14.00-18.00, R 10.00-14.00
 • Vao raamatukogu: E-N 12.00-17.00

Vaata, millised ideed said Järva valla kaasava eelarve rahvahääletusele

Kokku esitati 13 ideed, millest 9 on suunatud rahvahääletusele. Kaasava eelarve ideede analüüsi tulemused on SIIN.

Ideed, mis said rahvahääletusele on alljärgnevad:

IDEE NR 1: Imavere skate-park

IDEE ESITAJA: Imavere Põhikool

Hind: 19 980 eurot

Teeme ettepaneku ehitada Imavere põhikooli lähedusse skatepark. Sellest on Imavere noored unistanud juba aastaid. Seda ilmestab fakt, et peaaegu kõigil lastel on olemas tõuke- või trikitõukeratas ja igal suvel võib näha laste ehitatud omaalgatuslikke rampe.

Imaveres on väga vähe siledaid teid, kus sõita tõukeratta või rulaga. Õhtuti kogunevad lapsed kas võimla kõrvale või Meie poe parklasse, kus on ainuke korralik asfalt, et teha lihtsalt hüppeid ja trikke.

Kool on liitunud „Liikuma kutsuva kooli" programmiga ja soosib igati laste liikumist ja õues olekut ka kooli ajal. Skate-park võiks olla seega kooli läheduses võimla kõrval muruplatsil, et lastel oleks võimalus ka pikkadel vahetundidel seda kasutada. Juba praegu kasutavad lapsed võimla kõval olevat parklat ja kogunevad seal ratastega. Imavere põhikool üritab juurutada õuevahetundi ja praegu ei ole lastel kooli territooriumil väga palju vaba aja veetmise võimalusi, skate-park annaks selleks hea võimaluse.

OÜ Betoondetaili skate-pargi eeliseks on see, et seda saab ehitada olemasolevale muruplatsile, kasutades ära maastiku iseärasusi ja hoides sellega kokku kulusid. Betoonist skate-park on vastupidav ilmastikule ja kulumisele. Betooni pind ehitatakse nii tihe ja sile, et ilmastikuolud seda ei mõjuta. Betoondetail on väitnud, et õigesti ehitatud betoonpark kestab aastakümneid ja ei vaja regulaarset hooldust.

Leiame, et selle ettevõtmise teostumisel saavad Imavere noored ja avalik ruum olulist täiustust. See on asi, mida on soovinud noored ise. Idee on läbi käinud ka õpilasesinduse noorte seast, kes seda samuti soovivad. Skate-parki kasutavad tavaliselt teismelised noored, kes saavad võimaluse kulutada oma füüsilist energiat ratsionaalsemalt, on sportlikumad ja veedavad rohkem vaba aega õues.

IDEE NR 2: Käsukonna kogukonna madalseiklusrada

IDEE ESITAJA: Svea Randalainen

Hind: 19 980,70 eurot

Meie väikese kogukonna idee on rajada Käsukonna parki lastele mõnus ajaveetmise koht, mille kõrval on ka jalg- ja võrkpalliväljak. Tänases nutimaailmas tahame pakkuda lastele ja noortele võimalust vabas õhus liikuda ja kehaliselt aktiivne olla, sest liikumine on kasvava lapse väga tähtis elu osa.

Rajatav rada koosneb erinevatest kiikedest ja köitest, mis kindlasti parandab nii lapse kehalist arengut kui ka tasakaalu. Raja juurde kuulub ka laste lemmik – laskumine. Kuna meie piirkonnast asuvad sellised seiklusrajad üsna kaugel, siis saaks ka naaberkülades elavad lapsed tulla koos perega meie väikesesse Käsukonda ja lasta oma lastel end madalseiklusrajal proovile panna. Samal ajal saavad vanemad näiteks piknikku pidada. Kui meie lapsed saavad piisavalt õues liikuda, on nad aktiivsemad ka edaspidi, nende immuunsüsteem tugevneb, seedimine paraneb, nad suudavad rohkem keskenduda, kindlasti kaob paha tuju ja nad mõtlevad positiivsemalt!

IDEE NR 3: Laste ja noorte tegevusvõimaluste laiendamine Järva-Jaani alevi õuealal

IDEE ESITAJA: Järva-Jaani Kogukond MTÜ

Hind: 23 182,80 eurot

Järva-Jaani inimesed (sh lastega pered) väärtustavad piirkonda hinnatud elukeskkonnana, aktiivset liikumist, laste ning noorte kehalise võimekuse arendamist ja vaba aja veetmise võimalusi. Puudu on aga tegevustest just väiksematele, lasteaia- ja kooliealistele lastele. Praegu on Kase tänava mänguväljakule paigaldatud sellele vanusegrupile liumägi, mõned kiiged ja väike ronimissein, mis on juba natuke amortiseerunud. Atraktsioone on vähe ja need ei ole avalikuks kasutuseks piisavalt turvalised.

Taotlus on ajendatud vajadusest kujundada ala, kuhu saavad tulla lapsed ja pered, et veeta sportlikult ja aktiivselt vaba aega, mis omakorda soodustab perede kooskäimist ja ühtekuuluvuse tugevnemist.

Soovime rajada Kase tänava olemasoleva mänguväljaku juurde eri vanuses lastele mängulinnaku ja uued ronilad, mis on turvalised, põnevad ja väljakutseid pakkuvad, füüsilist võimekust arendavad ja sobituvad kujunduslikult sellel maa-alale.

Järva-Jaanis elab üsna palju noori peresid, kes on praegu ja ka lähitulevikus rajatava mänguväljaku otsene sihtgrupp – neid on viimasel ajal ka lisandunud ja lisandub veelgi.

Investeeringu heakorra ja korrasoleku eest hoolitseb Järva vald. Mänguväljaku juurde on kavas kujundada selged juhised ning rõhutada seal iseseisvalt ronivatele ja mängivatele lastele ning nende vanematele nende vastutust.

IDEE NR 4: Välijõusaal Koigi küla võimla juurde

IDEE ESITAJA: Kerli Üprus

Hind: 6 798 eurot

Mul on idee rajada Koigi võimla juurde väike välijõusaal ja paigaldada välitrenažöörid. See oleks tore täiendus juba olemasolevatele laste ronimispuudele. Terve pere saaks koos treenida. Sellistel trenažööridel oleks tore harjutada ka kohalikel eakamatel inimestel: pärast jalutuskäiku natuke koos võimelda. Seal võib läbi viia kehalise kasvatuse tundi ja seal saavad treenida ka tegevsportlased, kui piirangute tõttu on kõik sisesaalid suletud. Loodame, et selliseid piiranguid tulevikus siiski ei tule.

Õuetrenažöörid on kättesaadavad kõigile soovijatele ja iga ilmaga. Usun siiralt, et see on hea idee ja väärib täideviimist!

IDEE NR 5: Vao küla välijõusaal

IDEE ESITAJA: Andres Pajula

Hind: 9 049 eurot

Vao küla noored on tulnud välja ideega, et meie külas võiks asuda välijõusaal. Tervisesportlased, kes kasutavad Koeru–Vao kergliiklusteed jooksmiseks, kõndimiseks või rattasõiduks, saavad siis treenida ka välijõusaali trenažööridel. Välijõusaali ideaalne asukoht oleks küla puhkealal, kuhu eelmisel aastal rajasime „Võrguplatsid korda 2020" võidu abil kunstmurukattega võrkpalliväljaku ning „Nopi üles" projekti raames kiige ja jalgpallimänguala.

Sport on midagi, mis on vaja uuesti inimesteni tuua ja mis oleks selleks parem kui välijõusaal, kus saab treenida kogu keha. Välijõusaal on kogu perele võimalus veeta aktiivselt kvaliteetaega, treenida tasuta vabas õhus ning aidata nii kaasa keha tervisele ja vaimu erksusele.

IDEE NR 6: Laululava Öötla mõisa parki

IDEE ESITAJA: Külli Majori

Hind: 19 848 eurot

Öötla mõisa park kuulub Öötla ja Vodja küla elanikest moodustunud Viru Küla Seltsile. Seltsi eesmärk on külaelanike vaba aja veetmise korraldamine. Viimastel aastatel on piirkonda elama asunud märkimisväärne arv noori inimesi, kellel on soov seltsiga koostööd teha ja kohalikku elu edendada.

Kaasava eelarve abil rajatakse Öötla mõisa parki 5,4 meetri laiune laululava, mis on avalikuks kasutamiseks kõigile piirkonna elanikele, kes peavad mõisa pargis kokkutulekuid, sünnipäevi ja korraldavad muid üritusi. Siiani on suvistel üritustel olnud tõsiseks mureks just välilava puudumine.

Igal suvel toimub külade päev, kus kokku saavad ka kõik endised ja praegused külaelanikud. Plaanis on korraldada suvel vabaõhukontserte, kutsuda külla rahvateatrid jne.

Hind sisaldab materjali ja tööd. Laululava paigaldatakse Öötla mõisapargi tagumisse ossa. Laululava edaspidised hoolduskulud kannab külaselts.

IDEE NR 7: Aravete kaasaegne mänguväljak

IDEE ESITAJA: Kalvi Kirspuu

Hind: 10 342,8 eurot

Aravete kogukond tunneb suurt puudust kortermajade alal ühest korralikust ja nüüdisaegsest mänguväljakust. Täismõõtmetes mänguväljak on kallis, kuid kui alustada väikestest sammudest, jõuab kogukond tasapisi hakata mänguväljaku ala ise laiendama.

Et hoida noori peresid meie vallas, pakkuda alternatiivi nutimaailmale ja päästa lapsi nutisõltuvusse langemast, on üks väike mänguväljak Aravetele hädavajalik!

Mänguväljaku on nõus oma maale lubama mitu korteriühistut. Kui saame oma ideele valla toe, siis leiame koostöös korterühistutega planeeritavale väljakule kõige sobivama koha. Mänguväljaku alale on plaanis külvata esialgu spordimuru.

IDEE NR 8: Koeru skate-pargi laiendus ja korvpalliplatsi rajamine

IDEE ESITAJA: Kristjan Ilmjärv

Hind: 20 000 eurot

Koeru skate-pargi laiendus ja korvpalliplatsi rajamine lahendab kogukonna noorte kaks kitsaskohta.

Esiteks on Koerus asuv skate-park umbes kaheksa aastat püsinud samade elementidega, atraktsioone on aeg-ajalt vaid üle värvitud. Samal ajal on noored hoogsalt oskuseid lihvinud. Rulluiskude, trikirataste, tõukerataste jms vahenditega sõitmist armastavad noored vajaksid skate-pargi laiendust ja uusi elemente, et kodu lähedal harjutada ja oma oskusi arendada. Skate-park on jäänud ajale jalgu nii oma mõõtmete kui ka elementide poolest ning ei rahulda kasutajate vajadusi. Huvi skate-pargi kasutamise vastu on suur. See on põhiline 7–14-aastaste noorte ajaviide.

Teine kitsaskoht puudutab tänavakorvpalli mängimise võimaluse puudumist. Umbes 12 aastat tagasi oli see võimalus tegelikult olemas samal platsil, kus praegu asub skate-park. Trikitajate suure huvi tõttu kaotati korvpallimängimise võimalus kahjuks ära. Noored sooviksid korvpalliplatsi rajamist just noortekeskuse ja skate-pargi lähedusse. Korvpalliplatsi vastu tunnevad eriti huvi just 18-aastased ja vanemad noored. Selle olemasolu korral saavad seda ju kasutada ka täiskasvanud korvpallihuvilised. Idee realiseerumise korral tekib komplekslahendus vaba aja veetmise võimalustele. Idee oleks ka turvaaeda uuendada ja vastavalt vajadusele laiendada.

IDEE NR 9: Kaasaegne laste mänguväljak Männi vkt keskusesse

IDEE ESITAJA: Henri Jürlau

Hind: 20 771 eurot

Esimese etapina on kavas rajada lastele mänguala, kvaliteetne ronila-linnak, mõned mänguelemendid ja turvaala puitäärisega. Männi keskuses elab palju lapsi ja praegu on nende kasutada vaid vana katkine liivakast.

Uut mänguväljakut saavad kasutada kõik ümbruskonna majade lapsed ja ka külalised väljastpoolt küla.

Täname kõiki ideede esitajaid!

 

Rahvahääletus toimub 07.-20.06.2021. Hääletada on võimalik elektrooniliselt VOLIS keskkonnas ja paberkandjal Järva vallaraamatukogudes. Rahvahääletuse tulemusena realiseeritakse kaks enim hääli saanud ideed.

Täpsem info õige pea.

Kaasav eelarve 2021

Sul on olemas kaasava eelarve idee. Kuid ei tea, kuidas seda esitada?

Selleks, et sul lihtsam oleks, oleme kokku pannud selgitava video.

 

Küsimused ja täpsem informatsioon:

Arenduse peaspetsialist

Teele Kukk

teele.kukk@jarva.ee

5326 7903

Kaasava eelarve ideid oodatakse kuni 30. aprillini

Järva vald soovib kaasava eelarvega suurendada kogukondade kaasamist valla arengutesse. Kaasava eelarve eesmärk ei ole ainult otseselt valmiv projekt, vaid kodanikuaktiivsuse suurendamine, kogukondade vahelise koostöö ja kaasamise protsessi arendamine ning lahenduse leidmine mõnele puudujäägile või uute ideede ellu viimine.

2020. aasta kaasava eelarvega toetati kahte ideed, milleks olid Koeru madalseiklusrada (valmis 2020 sügisel) ning Järva-Jaani multispordiväljak (valmib 2021).

 

Idee esitamisel pea meeles:

 • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks;
 • Kaasava eelarve idee on Järva vallaga seotud investeeringuobjekt, mille Järva valla poolne rahastamine ei ületa 20 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 40 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise;
 • Kaasava eelarve toetuse eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele;
 • Idee tuleb ellu viia hiljemalt 2022. aasta jooksul.

 

Mida peab idee sisaldama?

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu);

3) idee kirjeldust (tehtava investeeringu kirjeldust, sh kellele pakutakse avalikku hüve, kuidas tagatakse objekti avalik kasutamine ja ebamõistlike kulude vältimine);

4) idee hinnangulist maksumust;

5) muud olulist informatsiooni (valmisolek ideed kaasrahastada idee esitaja poolt, joonis, asukohaskeem, foto jms), mida oleks idee hindajail oluline teada.

 

Idee saab esitada Järva valla veebilehel (elektrooniliselt), e-postiga info@jarva.ee, kirjaga Järva Vallavalitsusele (Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301) või tuua teeninduskeskuste ja teeninduspunkti postkastidesse.

 

Kaasava eelarve idee 2021 esitamine

KAASAVA EELARVE PROTSESSIST SAAD PIKEMALT TUTVUDA SIIN