Järva valla kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused

 

Järva valla kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on teada ja kinnitatud. Vaata, millised ideed kuuluvad realiseerimisele.

9.-15. septembrini toimus kaasava eelarve rahvahääletus. Hääletuse tulemused on alljärgnevad:

 Idee nimi

 E-hääled

 Paberhääled

 Kokku

Peetri kooli õpilased loovad  minigolfiväljakud

 16

 3

 19

Ilmastikukindlad pinksilauad

 27

 2

 29

Imavere skatepark

 43

 15

 58

Välitrenažööride soetamine ja  paigaldamine Ambla kooli staadioni äärsele alale

 50

 1

 51

Ronimis-ja treenimisväljak Koigi piirkonna    noortele

 53

 12

 65

Mänguväljaku rajamine Ervita külla

 67

 0

 67

 

Järva valla kaasava eelarve käigus realiseeritakse kaks esitatud ideed:

mänguväljaku rajamine Ervita külla ning ronimis- ja treenimisväljak Koigi piirkonna noortele.

 

Täname kõiki hääletajaid ja ideede esitajaid!

Uute ideedeni 2020. aastal.

9. septembrist algas kaasava eelarve rahvahääletus

Kes saab hääletada?

 • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Järva vallas.
 • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

 

Kuidas ja millal saab hääletada?

 • Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt VOLISes 9. september (alates 00:01) - 15. september (kuni 00:00). Hääletamisel identifitseeritakse isik.

https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=339702

 • Hääletamine toimub ka teeninduskeskustes- ja punktis9. september - 13. september. Hääletada on võimalik teeninduskeskuste- ja punkti tööaegadel (E-N 08.00-17.00, R 08.00-14.00).

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

 

Idee nr 1

Imavere skatepark

Sisu ja andmed

Skatepark võiks olla Imavere kooli läheduses nt võimla taga, kus on suur parkla ja ka praegu ratastega laste kogunemise koht või siis võimla kõrval muruplatsil, et lastel oleks võimalus ka pikkadel vahetundidel skateparki kasutada. Selle ettevõtmise teostumisel saavad Imavere noored ja avalik ruum olulist täiustust. See on asi, mida on soovinud noored ise. Skatepargi-ealised on tavaliselt teismelised noored, kes saavad võimaluse kasutada oma füüsilist energiat ratsionaalsemalt, on sportlikumad ja veedavad rohkem vaba aega õues.

Esitaja: Merlin Miilits

Maksumus: 19 980 eurot

Idee nr 2

Ilmastikukindlad pinksilauad

Sisu ja andmed

Idee on rajada Järva-Jaani alevisse 2 pinksilauda. Tegemist on ilmastikukindla betoonlauaga. Lauaplaat on lihvitud betoonist, jalad sile- või pesubetoonist, võrk metallist. Sobiks ideaalselt Järva-Jaani alevi parki. Ilmastikukindel pinksilaud aitaks kaasa silma ja käe töö kordinatsiooni arendamisele, see oleks sobilik kõigile, nii suurtele, väikestele, kui ka Järva valla külastajatele. Eesmärk oleks saada noori rohkem välja aega veetma ja teha midagi sportlikumat, kui nutiseadmes istumine. Kuna tegemist on välisobjektiga siis on selle kasutamine alati võimalik, olenemata kellaajast. Suur kulutus oleks ühekordne, asju soetades. Edaspidi vajaks hooldamist, mis ei tohiks olla suur kulutus.

Esitaja: Kerli Väisanen

Maksumus: 3 598,20 eurot

Idee nr 3

Mänguväljaku rajamine Ervita külla

Sisu ja andmed

Ervita küla lastel puuduvad tegevusvahendid, mis motiveerivad neid õues aega veetma. Paigaldada mänguväljak Ervita küla keskel asuvale spordiväljakule, kus on mängulinnak kõigile huviliste vabalt kasutatav. Hetkel on spordiväljakul aastakümnete vanused amortiseerunud ronimispuud. Spordiväljak sai viimati uuenduse Eesti Olümpiakomitee toetusel 2003. aasta suvel. Kogukonna kaasabil korrastatakse spordiväljaku osa, kuhu paigaldatakse mängulinnak ning eemaldatakse vanad ronimispuud. Pärast paigaldamist abistavad külaseltsi liikmed väljaku hooldamisel ja korrashoiul.

Esitaja: MTÜ Ervita Külaselts (Marika Nagla)

Maksumus: 11 136 eurot

Idee nr 4

Peetri kooli õpilased loovad minigolfiväljakud

Sisu ja andmed

Peetri kooli õpilased ehitavad Peetri alevikku 5 minigolfi rada.

Esitaja: Arli Orlovski

Maksumus: 4 000 eurot

Idee nr 5

Välitrenažööride soetamine ja paigaldamine Ambla kooli staadioni äärsele alale

Sisu ja andmed

Välitrenažööride soetamine ja paigaldamine Ambla kooli staadioni äärsele alale. Kuna seal juba on olemas kiiged ja ronilad väiksematele lastele, võiks olla seal ka välitrenažöörid, et suurematel lastel ja ka täiskasvanutel oleks võimalik spordiga tegeleda. Välitrenažööre võiks olla vähemalt 5 erinevat.

Esitaja: Triinu Uutar

Maksumus: 5 778,06 eurot

Idee nr 6

Ronimis-ja treenimisväljak Koigi piirkonna noortele

Sisu ja andmed

Soovitakse rajada Koigi võimla kõrvale ronimis- ja treeningväljak.

Esitaja: Kaspar Valdmann

Maksumus: 19 970,08 eurot

Kaasava eelarve 2019 analüüs

Kaasava eelarve analüüsi tulemused SIIN

Kaasava eelarve ideid oodatakse kuni 31. maini

Järva vald soovib kaasava eelarvega suurendada kogukondade kaasamist valla arengutesse. Kaasava eelarve eesmärk ei ole ainult otseselt valmiv projekt, vaid kodanikuaktiivuse suurendamine,  kogukondadevahelise koosöö ja kaasamise protsessi arendamine ning lahenduse leidmine mõnele puudujäägile või uute ideede ellu viimine.

 

KAASAVA EELARVE PROTSESS

1. Ideede kogumine

Kaasava eelarve ideid saab esitada 1.aprillist kuni 31.maini 2019.

Idee esitamisel tuleb silmas pidada järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks.
 • Kaasava eelarve objektikd võib olla Järva vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 40 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise.
 • Kaasava eelarve raha eest elluviidav investreering peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele, tuleb realiseerida hiljemalt 2020. aasta jooksul.

Idee ettepanek peab sisaldama:

 • ettepaneku nimetust;
 • eeldatavat maksumust;
 • sisu kirjeldust (tehtava investeeringu kirjeldus, lisaks märkida kellele pakutakse avaliku hüve, kuidas tagatakse objekti avalik kasutamine ja ebamõistlikult suurte lisakulutuste vältimine),
 • esitaja nime ja kontaktandmeid ja
 • vajadusel lisasid (joonised jms).

Idee võib saata:

e-postiga info@jarva.ee, kirjaga Järva Vallavalitsusele (Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301) või tuua teenindukeskustesse/teeninduspunkti, mille asukohad leiad SIIT

 

2. Idee teostatavuse hindamine

- Esitatud ideid hindab juunikuu jooksul Järva Vallavolikogu moodustatud alatine komisjon. Komisjoni koosseisuga on võimalik tutvuda SIIN.

- Ideid analüüsitakse ajutises komisjonis, kaasates ideede esitajad ja vajadusel eksperdid.

- Analüüsi käigus võib sarnaseid ideid liita ja ideed täiendada.

- Idee, mis ei vasta nõuetele, jäetakse kõrvale.

- Ideede analüüsi tulemused avalikustatakse Järva valla veebilehel, Järva valla äpis ja need pannakse rahvahääletusele.

Ideede analüüsi tulemused on kättesaadavad SIIN

 

3. Idee tutvustamine

Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve ideid võrdetel alustel nii meedias, kui ka Volises.

Ideede esitajad tutvustavad oma ideid kogukonnas ja huvigruppides ka ise.

 

4. Hääletus

Rahvahääletus toimub septembris (aeg täpsustatakse).

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Järva vallas.

Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

Hääletada saab:

elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga või

Järva Vallavalitsuse poolt määratud hääletamise kohas (täpsustatakse), kus saab hääletada isik, kellel puudub arvuti kasutamise võimalus.

 

5. Ideede elluviimine

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu hiljemalt hääletamisest järgneval eelarveaastal.

Idee viib ellu idee esitaja või korraldab selle elluviimise vallavalitsus.