Järva Vallavolikogu asendusliikme määramine seoses volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemisega

Järva Vallavolikogu asendusliikme määramine seoses volikogu liikme Valdo Helmelaidi volituste ennetähtaegse lõppemisega

Järva Vallavolikogu liikme Anita Homini volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine